Vraag je je wel eens af of je IBA beter werkt als je je langer doucht? Wat het effect is als je thuis je haar verft? Of in hoeverre je IBA frituurvet kan verwerken? Als dagelijkse gebruiker van je IBA kun je ongemerkt effect hebben op het functioneren van je zuiveringssysteem. Daarom heeft de Werkgroep Verbeteren IBA’s aan onderzoeks- en adviesbureau LeAF gevraagd om dit te onderzoeken. De vraag van het gebiedsteam Oosterwold is of alle bewoners van Oosterwold deze enquête naar waterverbruik in Oosterwold willen invullen.