In Almere Oosterwold langs de Ibisweg komt een groene moskee waarbij veel aandacht wordt besteed aan de natuur en zuinig omgaan met energie. Het is een project waarbij de community zelf aan de slag gaat. “Het is prachtig om samen een moskee te bouwen, we bouwen de moskee helemaal zelf”, vertelt initiatiefnemer Sheriel Nabie. “Het groen en voorzien in eigen voedselproductie vinden we heel mooi van Oosterwold. Ook wij worden ons steeds bewuster dat we zuinig moeten zijn op onze planeet. Daarom moeten we maatregelen nemen voor energie- en stikstofuitstoot.” 

“Almere wil graag groeien, dus dat betekent dat hier veel mensen naartoe zullen trekken. In de islamitische gemeenschap zien we al veel gezinnen de overtocht maken van Amsterdam naar Almere. Mensen zoeken naar betaalbare woningen en komen dan in de gemeentes om Amsterdam uit. Ik merk het bij mijzelf ook. Ik woon nog in Amsterdam en probeer al 3 jaar een stukje grond in Oosterwold te krijgen.” 

Niet alleen Johan en Dirk

“Als je kijkt naar de samenstelling van Almere dan heten die nieuwe bewoners echt niet allemaal Johan en Dirk, er zullen ook Fatima’s en Achmeds bij zitten. We zijn al actief in Almere. Nu nog veel vanuit huis en soms huren we een klein zaaltje. De groep groeit. Als je dan gaat kijken waar je in Almere kunt bouwen, kom je in Oosterwold terecht. We hebben een stuk grond van 38.500 m2; er komt een moskee met een oppervlakte van 2.400 m2. Er is ruimte om eventueel met hetzelfde aantal m2 uit te breiden.”
Het groen en voorzien in eigen voedselproductie vinden we heel mooi van Oosterwold. Ook wij worden ons steeds bewuster dat we zuinig moeten zijn op onze planeet. Daarom moeten we maatregelen nemen voor energie- en stikstofuitstoot.” 

Hechte community

“Wij zijn een hechte community van veel mensen bij elkaar. We gaan samen op het land werken en ons eigen voedsel produceren. Veel mensen in onze gemeenschap komen uit families die op het land werkten. De stadslandbouw doen we in eerste instantie voor de gemeenschap. Maar als je bijvoorbeeld pompoen gaat kweken, houd je mogelijk ook over. Dan kun je het delen met elkaar.” 

“We richten ons op het steunen van elkaar. De sterken helpen de zwakkeren. We zijn ontzettend blij met onze grote kavel, zo kunnen we veel mensen mobiliseren om mee te helpen. We willen daarbij ook graag de buurt betrekken. Dat geldt ook voor de stadslandbouw die we straks bedrijven. We delen graag in onze overvloed. En je weet met groenten dat er vaak heel veel in één keer komt.” 

Koepel en minaretten

“Het gebouw bestaat uit de eigenlijke moskee, met een koepel en minaretten. Dat zijn herkenningstekens voor een moskee, zoals een kerk vaak een toren heeft. Dit gebouw zal gericht zijn naar Mekka. Dat is de richting waar naartoe wij bidden. Er is veel lichtinval en het is goed geïsoleerd. Dat werkt in de winter in je voordeel, maar blijft in de zomer juist koel binnen.” 

“Men komt niet alleen naar de moskee om te bidden. Het heeft ook een soort buurthuisfunctie. Met de moskee maken wij ook onderdeel uit van de maatschappij. Schuin op de eigenlijke moskee, komt een vleugel die evenwijdig loopt aan de Ibisweg. Daar komen lokalen voor diverse activiteiten. Ook willen we voor de zomer een open dag houden waarbij iedereen welkom is voor kennismaking. “ 

Zelf bouwen

“We gaan onze moskee helemaal eigenhandig bouwen. De gemeenschap bouwt dus zelf. Onder ons zijn technische mensen en mensen die in de bouw werken, maar ook mensen met allerlei andere kennis zoals loodgieters of elektramensen. Samen zullen we het gebouw maken. In Amsterdam hebben wij in 2012 op deze manier ook een moskee gebouwd. Het is fantastisch om te zien hoe op een normale dag 40 tot 50 mensen aanwezig zijn als vrijwilligers om mee te helpen bij de bouw. Voor we hier in Oosterwold kunnen bouwen wachten we nog op de hoofdvoorzieningen. We hebben al 2 bouwcontainers neergezet, maar het is nog erg koud en zo zonder elektriciteit en water werkt het ook lastig. Later gaan we actiever aan de slag.”

“Wij verwachten dat we zeker 2 jaar nodig hebben voor de bouw. Het is een groot project. Sommige dingen zoals het heien besteden we uit, maar daarna gaan we zelf de bekistingen maken, het staal invlechten, de mortel bestellen en de wanden metselen zoals we bij het gebouw in Amsterdam ook hebben gedaan. Het belooft een lang en mooi traject te worden die we met elkaar zullen doormaken. Het zal onze community dichter bij elkaar brengen. Want het is toch prachtig om met elkaar een eigen moskee te realiseren.” 

“Het groen komt ook terug in bijvoorbeeld de parkeerplaatsen. We willen zo min mogelijk klinkers, maar auto’s kunnen ook onder de bomen op grastegels staan. Daarnaast willen we veel openhouden, met groen, houtsnipperpaden, bomen en gras.”