Jan Lagerweij en Fike van der Burght maakten kennis met de nieuwe wethouders van Oosterwold. ”Het informeren van nieuwe bestuurders behoort tot de leukste kant van het werk van een gebiedsregisseur. De doorontwikkeling van Oosterwold wordt voor de nieuwe wethouders een spannende opgave. Kunnen we door met de organische ontwikkeling zoals we die kennen in het eerste ontwikkelde gebied?” 

Dag Fike,
We hebben kennisgemaakt met de nieuwe wethouders Oosterwold. In Zeewolde is dit Helmut Hermans, hiervoor 12 jaar raadslid namens Leefbaar Zeewolde en in Almere Julius Lindenbergh (VVD) die in het vorige college wethouder Financiën was. Ook hebben we voor het inwerkprogramma beide colleges geïnformeerd over Oosterwold en de grote besluiten die op de wagen staan. Oosterwold raakt aan veel portefeuilles. Denk aan riool, grondbeleid, mobiliteit, duurzaamheid, economie, zorg, stadslandbouw etc. Het informeren van nieuwe bestuurders behoort tot de leukste kanten van het gebiedsregisseurschap. 

Ja Jan, een verrassing in Zeewolde was dat een van de nieuwe wethouders daar tien jaar geleden samen met Adri Duijvestein aan de wieg stond van Oosterwold. Wethouder Winnie Prins brengt veel historische kennis in en een grote affiniteit met Oosterwold, ook al heeft ze deze keer niet Oosterwold in haar portefeuille. De wethouders van Almere en Zeewolde gaven allen te kennen de doorontwikkeling van Oosterwold een spannende opgave te vinden. Hoe om te gaan met grote wijken van projectontwikkelaars waar de directe verbinding tussen bewoners en stadslandbouw meer op afstand is gekomen. Wat betekent dat voor de ontwikkelstrategie van deel 2?
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen meer woningen in o.a. Oosterwold te realiseren. Kunnen we door met de organische ontwikkeling zoals we die kennen in het eerste woongebied met een lage woondichtheid van 4 à 5 woningen per hectare?  

Dat zijn grote vragen Fike, die we zorgvuldig moeten voorbereiden. We krijgen wat meer tijd omdat de colleges in september pas echt begonnen zijn. Dat betekent dat de besluitvorming over het toepassen van lessen voor deelgebied 2 waarschijnlijk opschuift naar 2023. Ook omdat de raad van Almere eerst een besluit neemt over het afvalwaterdossier en zich daarna buigt over de doorontwikkeling van Oosterwold. Een ander vraagstuk dat bestuurlijk speelt is het besluit om met de aanleg van IBA’s te stoppen en ook in deel 1A over te gaan op riolering om zo te voldoen aan de zorgplicht van de gemeente. Er wordt hard gewerkt aan een plan van aanpak voor de aanleg van riolering en de overbruggingsperiode. En in de tussentijd worden er ook noodzakelijke tijdelijke voorzieningen getroffen. 

En Fike, dan vielen wij beiden in deze hectische weken uit door corona. Laten we hopen dat een najaarsgolf uitblijft. We hebben tijdens de fysieke bijeenkomsten dit voorjaar gemerkt hoeveel meer dit oplevert aan ideeën en aan onderlinge contacten. 

Fike: Ja onderlinge contacten zijn ontzettend belangrijk. Het is belangrijk dat de medewerkers van ons gebiedsteam Oosterwold ook de Oosterwolders ontmoeten. Ik kijk daarom uit naar de nieuwe multifunctionele ruimte met flexplekken voor ons in Oosterwold dit najaar. Na sluiting van de Floriade wordt het Oosterwold-paviljoen geplaatst aan de Burchard de Volderstraat. We hopen dat dat het een fijne ontmoetings- en informatieplek gaat worden.  

Jan: Deze zomer hebben we gebruikt om onderbouwde voorstellen voor de doorontwikkeling van Oosterwold uit te werken. Dat gaat over waar, wanneer en hoe wordt gestart in deel 2, over hoe we omgaan met ruimtelijke kenmerken en condities van deel 2. En ook over specifieke thema’s, waarover we dit voorjaar veel voorstellen hebben opgehaald in verschillende sessies zoals over betaalbaar wonen, stadslandbouw, kernvorming, voorzieningen, enz. Maar ook over wat daarvoor nodig is, zoals planologie, financiën, grondstrategie en organisatie. En komen we met voorstellen voor participatie en zeggenschap. Om belangstellenden te informeren over de voorstellen voor de toekomst van Oosterwold, organiseren we in november 2022 een derde grote oploop.