Elke maand kijken duo-regisseurs Jan Lagerweij en Fike van der Burght terug op de afgelopen periode en werpen een blik in de toekomst. Dit keer nemen we afscheid van Fike van der Burght als gebiedsregisseur. Fike: ”Er is een bijzondere gemeenschap aan het ontstaan in de polder tussen Almere en Zeewolde.” 

”Dag Fike, we hebben samen aan het roer van Oosterwold gestaan. Jij gaat er nu mee stoppen en draagt een aantal taken over aan Aleida van Doornum die als adjunct-gebiedsregisseur is begonnen. Ik ga nog even door tot de komst van een nieuwe gebiedsregisseur.”

Wat spreekt jou het meest aan in de manier van ontwikkelen van Oosterwold?

”Wars van blauwdrukken of stedenbouwkundige plannen, mensen de gelegenheid geven zelf hun eigen wereld te bouwen met een accent op circulair, groen, duurzaam en vooral samen. De bijbel van Oosterwold, ‘Landgoed van initiatieven’ uit 2013 beschrijft een mooi vergezicht. Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. En ik voeg toe: ook mensen. In de praktijk is een nieuwe wijk vormgeven heel moeilijk en ben je er niet met goede bedoelingen en een handboek met spelregels. De ruimtelijke inrichting in Nederland is ingewikkeld. Het is niet voor niks dat er vanaf de dertiende eeuw polderbesturen zijn die zorgen voor droge voeten en watergangen en dat er een studierichting stedenbouw is. Ik denk dat het nodig is dat de overheid de ruimtelijke basisstructuur ontwerpt en intensiever groepen initiatiefnemers begeleidt bij het vormgeven van de stadslandbouw, de kavelwegen, de doorwaadbare zones en de realisatie van voorzieningen. En hoe jammer ook, er zal meer toezicht moeten komen op het naleven van de bestemmingsplanregels en de afspraken in de koopovereenkomsten. De oorspronkelijke gedachte was dat buren elkaar zouden aanspreken, maar in de praktijk is het lastig om je buren te vragen om bijvoorbeeld substantieel aan stadslandbouw te doen.”

Waar ben je trots op?

”Ik ben trots op onze interactie van het afgelopen jaar met bewoners, ondernemers, agrariërs, marktpartijen, bestuurders, ambtenaren, natuurbeheerders en onderzoekers over de lessen en de toekomst van Oosterwold. We hebben veel openhartige en inspirerende gesprekken gevoerd in Oosterwold, op het stadhuis Almere en het gemeentehuis Zeewolde. Het is ons gezamenlijk gelukt de lessen uit de eerste fase Oosterwold te vertalen naar concrete verbetervoorstellen. Er ligt een conceptdocument ‘Oosterwold Toen Nu Dan’ met voorstellen voor een aangepaste vorm van organische gebiedsontwikkeling die nu al in deel 1 ingevoerd zou kunnen worden.”

Wat is de reden dat je wil stoppen met deze opdracht, Fike?

”Ik kwam voor één jaar en ben 20 maanden gebleven! Dat is veel langer dan mijn bedoeling was en zegt iets over de aantrekkingskracht van Oosterwold. Het is een heel bijzondere gebiedsontwikkeling. De opdracht sprak me onmiddellijk aan en ik heb met veel plezier gewerkt. Maar Oosterwold gaat ook onder je huid zitten. Dat zie ik bij veel actieve bewoners en ondernemers en dat merk ik ook zelf. Afgelopen zomer verweet een bewoner me dat ik op vakantie ging want zijn vragen waren nog niet beantwoord. Oosterwolders trekken aan me, het bestuur wil morgen antwoord, de pers liefst vandaag en dan is er een team van meer dan twintig medewerkers dat aandacht vraagt. Ik vind het lastig om de knop uit te zetten om 18 uur.”

Hoe was het voor jou om samen en gelijkwaardig leiding te geven aan het team Oosterwold?

”Ik ben blij dat we het samen hebben gedaan. We zijn een goede tandem die elkaar aanvult. Jij bent van de gebiedsontwikkeling en de grote lijnen, ik meer van de mensen en het beheer. Een mooi span!”

Wat zou je nog willen meegeven?

”Ik hoop dat er vaart blijft in het proces en wens allen die betrokken zijn bij Oosterwold de bevlogenheid toe om de grondgedachte van Oosterwold vast te houden. Oosterwold is echt een onderscheidende gebiedsontwikkeling die ook internationaal veel belangstelling trekt. Er is bovendien een bijzondere gemeenschap aan het ontstaan in de polder tussen Almere en Zeewolde met relatief veel bewoners die zich inzetten voor het algemene belang. Oosterwolders zitten in de gemeenteraad van Almere, geven ondersteuning van Oekraïense gezinnen, organiseren festivals en allerlei buurt- en stadslandbouwinitiatieven. Er is zoveel commitment en inventiviteit.”

”Tot slot wil ik ieder met wie ik heb samengewerkt bedanken. Het was me een genoegen en jullie zien me zeker nog rondstruinen in Oosterwold!”