Zou je mee willen denken over de mogelijkheden en invulling van een dorpsplein in Oosterwold?

Twee nieuwe basisscholen

Momenteel werken een Vrije School en een Openbare Basisschool met Gemeente Almere aan de plannen voor twee nieuwe scholen in Oosterwold op Veld P, het perceel tegenover Boerderij De Vliervelden. Op dit moment worden de kavels en de gebouwen ontworpen. Het moment dat de bouw start is nog niet bekend en afhankelijk van verschillende factoren. Aan de twee scholen wordt een gymfaciliteit verbonden. Team Oosterwold reserveert daarbij extra ruimte voor sociaal-maatschappelijke en (semi)-commerciële initiatieven.   

Verkenning dorpsplein of brink bij scholen

Enkele partijen willen het gebied rondom de nieuwe scholen verrijken tot bijvoorbeeld een dorpsplein of brink. De initiatiefnemers van dat idee (Almeerse Scholen Groep, De Nieuwe Bibliotheek en Zorggroep Almere) willen de verkenning uitvoeren met verschillende sociaal maatschappelijke en (semi)-commerciële partners. Inmiddels zijn Consortium Wijkteams, Welzijnsorganisatie De Schoor en Stichting Stad & Natuur Almere onderdeel van deze ontwikkeling. Cultuurfonds Almere is actief betrokken bij het voortraject. Daarnaast is er de wens dat bewoners als potentiële initiatiefnemer en partner aansluiten. Hierdoor gaat een dorpsplein ontstaan met een Brink-achtig karakter. Dat wordt een aantrekkelijk centrum van Oosterwold, dat de wijk nu nog ontbeert. 

Wie wil meedenken over een dorpsplein of brink?

Dit is een uitnodiging aan bewoners van Oosterwold om met ideeën en voorstellen te komen voor de invulling van: 

 1. Het deel van de sociaal-cultureel en maatschappelijke functie van het dorpsplein voor zowel de binnen- als buitenruimte.
  Je kunt hierbij onder andere denken aan exploitatie en beheer van een buurtontmoetingsplek voor de wijk, wijkgerichte bewoners
  activiteiten, ruimte voor cultuuractiviteiten, inrichting buitenruimte voor bijv. voedselbos, schooltuinen e.d.  

Om aan te kunnen sluiten passen de voorstellen binnen de volgende uitgangspunten: 

 • Van, voor en door bewoners van Oosterwold. 
 • Groen en gezond binnen de gedachte van positieve gezondheid. 
 • Kunnen dragen van mede-eigenaarschap. 
 • Bij voorkeur kunnen investeren (bijv. via fondswerving en/of crowdfunding).

2. het deel van de horeca functie van het dorpsplein. Je kunt hierbij onder andere denken aan exploitatie en beheer van een lunchroom en/of restaurant.

Om aan te kunnen sluiten passen de voorstellen binnen de volgende uitgangspunten:

 • Van, voor en door bewoners van Oosterwold.
 • Groen en gezond binnen de gedachte van positieve gezondheid.
 • (Potentieel) ondernemer met een bedrijfsplan.
 • Ingeschreven bij de KvK.
 • Kunnen investeren.

3. Het deel van de (semi)commerciële functie van het dorpsplein.
Je kunt hierbij denken aan exploitatie en beheer van sportschool, complementaire gezondheid zoals acupuncturisten, masseurs, homeopaten e.d., zelfgemaakte voedingsproducten etc.
 

Om aan te kunnen sluiten passen de voorstellen binnen de volgende uitgangspunten: 

 • Van, voor en door bewoners van Oosterwold. 
 • Groen en gezond binnen de gedachte van positieve gezondheid. 
 • (Potentieel) ondernemer met een bedrijfsplan.  
 • Ingeschreven bij de KvK. 
 • Kunnen investeren.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij:
Cle Burgers, Sociaal kwartiermaker Almere Hout
E-mail: cburgers@deschoor.nl
WhatsApp: 06 13295923 

Geef daarbij aan op welk deelgebied je mee wilt doen, wat je idee/voorstel is en wat je expertises en kwaliteiten zijn. Na aanmelding ontvang je informatie over het vervolgtraject. Het streven is dat er aan het begin van de zomer duidelijkheid is over de deelnemende partners. Uitwerking van de plannen en vervolgtrajecten volgen in het najaar.