Arie-Willem Bijl neemt sinds 1 mei 2023 de werkzaamheden als gebiedsregisseur van Jan Lagerweij over. In de afgelopen nieuwsbrief heeft hij zijn entree kenbaar gemaakt. Nu maken we nader kennis met hem; wie is Arie-Willem en wat is zijn kijk op Oosterwold?

”Oosterwold is niet nieuw voor mij. Als bewoner van Almere volg ik de ontwikkeling vanaf het begin. Het is een proeftuin om samen een stad te maken. Dit is en blijft een leerproces, zowel voor bewoners als voor andere initiatiefnemers als overheden. Oosterwold is uniek in Nederland en ver daarbuiten.”

 

De visie van Arie-Willem op Oosterwold

”Bewoners kennen mij wellicht van de evaluatie van Oosterwold in 2021. Ik was toen al onder de indruk van de energie en betrokkenheid in alle werkgroepen. Binnen Oosterwold is behoefte aan meer diversiteit, zoals betaalbaar wonen, verschillende woon- en werkconcepten en maatschappelijke voorzieningen. Met de problematiek rond afvalwater is een zware les getrokken. Inzichten in mogelijke risico’s bij deze unieke proeftuin zijn nodig, zodat we gezamenlijk kunnen bijsturen. De evaluatie met ‘grote oplopen’ en werksessieshebben vorig jaar veel nieuwe inzichten gebracht. Daar gaan we als team Oosterwold nu op doorpakken, samen met bewoners, maatschappelijke initiatieven en overheden. Een nieuwe werkwijze van gelijktijdig stippen en nieuwe initiatiefnemers meer ondersteunen bij het gezamenlijk opstellen van een landschapsplan juich ik dan ook toe. Op deze manier delen ze hun kavels gezamenlijk in door onder andere kavelwegen, publieke ruimtes, voorzieningen, water- en parkeerplekken in te tekenen. Dit is de volgende stap in het gezamenlijke leerproces waarbij overheid uitgangspunten van Oosterwold en nieuwe initiatiefnemers voorop. We gaan op weg naar een stadsdeel waar iedereen zich thuis kan voelen, snel aan de slag!”

 

Hoe het allemaal begon 

”In de jaren 80 lag mijn focus op het werken bij non-profit organisaties gericht op internationale samenwerking. Mijn werk varieerde toen van internationale acties om maatschappelijk actiegroepen wereldwijd te ondersteunen, tot voorlichting, bewustwording en lobby in Nederland en bij de Europese politiek. Toen ik van Amsterdam naar Almere verhuisde verdiepte ik me in het fenomeen van een groeiende New Town. Ik rolde in 1998 de lokale politiek als wethouder met focus op woningbouw en een prangend vraagstuk: hoe kan je als gemeente bijdragen aan de opbouw van een lokale samenleving. Mijn persoonlijke missie werd dat stedenbouw moet bijdragen aan maatschappelijke meerwaarde en heb me ingezet in diverse samenlevingsvraagstukken rondom stedelijke ontwikkeling. Vanaf 2015 werkte ik vanuit adviesbureau ”Over Morgen” aan verschillende opgaven; als warmteregisseur voor de Metropoolregio Amsterdam, aan het programma Lelystad Next Level, groei in de binnenstad van Rotterdam, samenwerking tussen boeren, natuurorganisaties, bewoners en overheden in de Achterhoek rond stikstof en waterberging.”

 

Inspiratie en motivatie

Fike van der Burght nam onlangs afscheid als gebiedsregisseur. Zij gaf haar opvolger dit mee: “Ik hoop dat er vaart blijft in het proces en wens allen die betrokken zijn bij Oosterwold de bevlogenheid toe om de grondgedachte van Oosterwold vast te houden. Er is zoveel commitment en inventiviteit.” “Dit is een van de redenen waarom ik me met veel plezier in deze nieuwe rol stort. Ik zag diezelfde bevlogenheid bij de vorige gebiedsregisseurs en zie die ook bij de bestuurders die samenwerken om Oosterwold mogelijk te maken.
Adri Duivesteijn inspireerde mij vanuit de Tweede Kamer ooit om ruimte te geven aan initiatief van burgers met (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Daar heb ik me als bestuurder in Almere hard voor gemaakt. Vervolgens is hij de grondlegger geweest van Oosterwold. Ik vind een eer dat ik in opdracht van de huidige bestuurders (van gemeente Almere en Zeewolde, provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland en Rijksvastgoedbedrijf) aan zijn gedachtegoed invulling kan geven.”