Wat wil jij in de verbindende stroken en het openbaar groen in Oosterwold terugzien? Daar gaan bewoners van Veld G deze zomer mee bezig. Ze werken samen aan De Verbinding. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 6 juli van 19:30 tot 21:00 uur.

In Oosterwold bouwt iedereen zijn eigen huis. En bouwen we samen een wijk. Ook de ruimtes tussen de kavels horen daarbij. We nodigen bewoners van Veld G deze zomer uit om samen te denken en te werken om van die ruimtes tussen de kavels verbindende stroken en openbaar groen te maken. Zo brengen ze de buurt bij elkaar en zorgen ze voor een overzichtelijke en toegankelijke wijk met hoogwaardige publieke ruimte. De naam van dit programma is De Verbinding.

 

Werk aan de doorwaadbare winkel

Verbindende stroken (ook wel doorwaadbare zones genoemd) horen bij Oosterwold. Als bewoner teken je er voor om daar voor te zorgen. In de praktijk vinden sommige bewoners het moeilijk om het gebied tussen de kavels goed in te vullen. De Verbinding helpt ze daar bij. Door bewoners inspiratie te geven en mensen te helpen de uitdagingen samen op te pakken. Want samen bereik je meer, ook in Oosterwold. De Verbinding organiseert daarvoor verschillende activiteiten.

 

Veld G zoekt logische verbindingen

Deze zomer bekijken bewoners van Veld G als eersten met elkaar naar de behoeften, wensen, ideeën, plannen (en zorgen) voor logische routes in hun buurt. En hoe ze hun veld beter toegankelijk kunnen maken voor voetgangers en fietsers. Ze kijken ook naar wat ze in hoogwaardige publieke ruimte verwachten. Zoals een parkje, speelvoorzieningen, trapveldje, parkeren voor bezoekers, een buurthuis of kleinschalige collectieve voorzieningen.

 

Geef je op voor Atelier 1

Veld G Atelier 1
6 juli 19.30 – 21.00 uur

Veld G Atelier 2
13 september 19.30 – 21.00 uur

 

Van start met online ateliers

Deze zomer organiseert De Verbinding de eerste (online) ateliers voor buurtgenoten uit Veld G. Tijdens de online sessie krijg je informatie over de inrichting van verbindende stroken. Je ziet inspirerende voordelen, overlegt met buren over wat je samen belangrijk vindt en hoe je eventueel verbindende stroken kunt bundelen tot bijvoorbeeld een parkje of een speelveld. Je sluit het atelier af met een plan voor de verbindende stroken in jouw buurt, punten die je met elkaar moet uitzoeken en bespreken en een plan voor de komende maanden. Zo werk je samen toe naar hoogwaardige publieke ruimte naast de deur.

 

Als groep de schouders er onder

Het is belangrijk om tijdens het atelier als groep alvast afspraken te maken en taken te verdelen. Je moet verschillende dingen met elkaar bespreken en uitzoeken. Denk bijvoorbeeld aan issues als aansprakelijkheid en privacy. Je moet ook samen uitzoeken hoe je eventuele kosten wilt verdelen en of er juridische constructies nodig zijn. Tegelijkertijd bekijk je wat de meest logische routes zijn en hoe je de ontsluiting kunt verbeteren. Tenslotte werk je ook samen aan (vernieuwende) vormen van gebruik, dus hoe je de hoogwaardige publieke ruimte optimaal kunt benutten en inrichten.

 

Belevingscentrum De Verbinding

Na de zomer openen we een belevingscentrum voor buren. Een markant tijdelijk gebouw naast het toekomstige projectbureau. Hier kun je inspiratie opdoen over hoogwaardige publieke ruimte, logische routes, speelvoorzieningen, trapveldjes, extra parkeerruimte voor bezoekers, een buurthuis of kleinschalige collectieve voorzieningen. Je ziet er uitgewerkte voorbeelden uit de buurt en kunt leren van de ervaringen die je buren hebben met het aanleggen en onderhouden van verbindende stroken.