Als het (hevig) regent is het belangrijk dat het water in vaarten, tochten en sloten goed kan doorstromen. Waterplanten in sloten – zoals riet – belemmeren die doorstroming en dat is niet wenselijk. In gebieden buiten de dorpen en steden zijn slooteigenaren zelf verantwoordelijk voor het maaien en het weghalen van begroeiing in de sloot. Ook in Oosterwold.

Je bent als bewoner van Oosterwold onderhoudsplichtig voor de schouw
Dit is het geval als je eigenaar bent van een kavel die grenst aan een sloot. Het gaat om de sloten (watergangen) met een groene kleur op de schouwkaart. Voor een optimale waterafvoer adviseren wij je om het maaionderhoud aan de sloot zoveel mogelijk gezamenlijk uit te voeren.

Op 1 juli controleren medewerkers van het waterschap of de sloten schoon zijn. Dat heet de zomerschouw. Bij het maaien van de sloot moet je rekening houden met de aanwezige flora en fauna. Zorg ervoor dat de sloot op 1 juli schoon is. Als je op deze datum geen of onvoldoende onderhoud aan jouw sloot hebt uitgevoerd, dan ontvang je een schouwbrief van het waterschap. In deze brief staat voor welke datum je de sloot alsnog moet schoonmaken. Op deze datum controleren wij opnieuw of de sloot schoon is.

Heb je vragen?
Of wil je weten wat je moet doen als het niet lukt om jouw sloot op tijd schoon van begroeiing te krijgen? Neem dan contact op met Waterschap Zuiderzeeland via schouw-oosterwold@zuiderzeeland.nl.