Voor de nieuwe turbines van Windpark Zeewolde is de aanleg van wegen en kraanopstelplaatsen in volle gang. Als je in het gebied achter de A27 rondrijdt, zie je dat er op meerdere plaatsen grote machines bezig zijn met graven, kabels en puin aanbrengen en asfalt draaien. Begin volgend jaar gaat Windpark Zeewolde verder met de funderingen van de turbines. De eerste turbine wordt na de zomer van 2020 opgeleverd. Het wordt de komende twee jaar druk in het gebied. Let alsjeblieft op jouw en andermans veiligheid. Dat doet het Windpark uiteraard ook.

Welke turbines komen er langs de A27?

De tien bestaande turbines in de bocht van de A27 worden één voor één ontmanteld. Zij maken plaats voor negen nieuwe E-138 turbines. Dit type turbine heeft een as-hoogte van 149 meter en een tip-hoogte van 218 meter. De nieuwe turbines zijn groter en draaien langzamer dan de huidige turbines. Daardoor zijn ze stiller en geven ze een rustiger beeld. De doorsnede van de onderkant van de toren is 7,5 meter. Het is een hybride toren, dat wil zeggen dat deze deels uit beton en deels uit staal bestaat. Ze produceren op vol vermogen per stuk per uur meer stroom dan een gemiddeld huishouden per jaar verbruikt.

Slagschaduw

Initiatiefnemers die in Oosterwold aan het bouwen zijn of nog gaan bouwen, zijn op de hoogte van de komst van de windturbines langs de A27. De gemeente Almere heeft een nieuwe beleidsregel opgesteld waardoor het onder voorwaarden mogelijk wordt binnen de slagschaduwcontour van de windturbines woningen te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld door de niet-gebruiksruimtes van de woning (zoals WC, garage en bijkeuken) aan de kant van de windturbines te maken. Hiermee worden de mogelijkheden om een woning te laten voldoen aan de regeling groter.

Ook investeren?

Ook jij kunt in het windpark investeren. Rond het einde van de bouw van het windpark kun je meedoen met een obligatielening. De rente zal waarschijnlijk 6% zijn. De lening is een langjarige lening en de inleg per deelnemer is minimaal 500 euro. In totaal wordt er ongeveer 12 miljoen euro aan obligatieleningen uitgegeven. De inwoners van Zeewolde, Almere en de participanten in de Nieuwe Molenaars krijgen voorrang bij de inschrijving. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail met je gegevens naar: ikdoemee@wpzbv.nl. Je ontvangt dan tijdig bericht als de inschrijving open gaat.


Aanleg kraanopstelplaatsen is in volle gang