Hoe kunnen we samen met andere initiatiefnemers en lokale foodondernemers de mogelijkheden voor stadslandbouw in Oosterwold verder versterken? Dinsdag 5 maart 2019 gaan we samen in gesprek over mogelijke rechts- en organisatievormen. De bijeenkomst biedt de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen hoe je effectief kunt participeren in lokale projecten op het gebied van stadslandbouw en kennis op te doen over de voor- en nadelen per organisatievorm.

Aanleiding voor deze bijeenkomst is de dialoog over stadslandbouw die in oktober 2018 plaatsvond tijdens de Dutch Agrifood Week. Zo’n 40 Oosterwolders deelden hun eerste ervaringen met stadslandbouw. Hier ontstonden al ideeën voor uitwisselen van kennis en ervaring, het oprichten van een academie, en voor o.a. een fysieke markt en online platform. Zie het verslag ‘Kansen en mogelijkheden voor stadslandbouw’ dat eerder in de nieuwsbrief Oosterwold is verschenen. Veel deelnemers aan deze dialoog over stadslandbouw gaven aan graag actief betrokken te willen blijven bij de mogelijke vervolgstappen. Naast deze deelnemers bieden we ook andere initiatiefnemers de mogelijkheid hierbij aan te sluiten.

Wanneer
Dinsdag 5 maart 2019 van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het Stadhuis Almere.

Programma

19.00   Inloop met koffie/thee
19.30   Samenvatting & opbrengst 1e dialoog over stadslandbouw, Ferry Huurman, directievoorzitter Rabobank Almere
19.45   Platform 02025 en lokale energiecoöperatie Zuiderlicht, Pauline Westendorp, inspirator en community manager NEWNRG
20.00   Biologische boerderij Vliervelden, Tineke van den Berg
20.10   Streekproducten van Almeerse Weelde en de vruchtbare bodem voor samenwerking bij Vereniging Flevofood, Arjan Dekking, Wageningen University & Research
20.20   Effectief participeren: voor- en nadelen van diverse rechts-/organisatievormen, Ronald Korpershoek, projectmanager Governance & Participatie bij Rabobank Nederland
20.40   Discussie, conclusies en afronding
21.30   Einde

Moderator Pauline Westendorp

De bijeenkomst is inmiddels volgeboekt, dus aanmelden is niet meer mogelijk.