Tijdens de politieke markt van 8 februari, 15 februari, 7 maart, 21 maart en 4 april 2024 is het raadsvoorstel over de criteria voor een Beschermd Wonen Plus besproken. Tijdens de plenaire vergadering van 11 april stemde de raad over de ingebrachte moties en amendementen rondom BW+. De ingediende moties en amendementen lees je hier. De raad stemde in met het wijzigen van het oorspronkelijke raadsvoorstel. Dit betekent dat de uitgangspunten en criteria los van de locatiekeuze vastgesteld gaan worden. Vervolgens worden alle mogelijke locaties op de criteria getoetst en wordt er bepaald wat de meest geschikte locatie is voor een Beschermd Wonen Plus locatie.  

Wat is Beschermd Wonen Plus?

Er is een groep van personen die nu woont in de Domus van het Leger des Heils aan de Spoordreef voor wie de verhuizing naar Almere Poort onvoldoende verbetering is. Zij zijn gebaat bij een meer prikkelarme omgeving, waar dagbesteding, begeleiding en huisvesting zijn gecombineerd in een voorziening. Dit noemen we een ‘Beschermd Wonen Plus’ voorziening. 

In de afgelopen jaren is door de gemeente, samen met het Leger des Heils, Kwintes en GoedeStede onderzocht hoe en waar deze groep het best kan worden gehuisvest. Hiervoor zijn 29 locaties in beeld gekomen. Een plek aan de Hippias van Elisweg in Oosterwold is volgens het college de meest geschikte locatie. 

Meer informatie over beschermd wonen lees je op Beschermd wonen plus | Almere. De raadsvergaderingen zijn terug te kijken op almere.notubiz.nl/. Je kan tijdens een politieke markt inspreken bij de gemeenteraad om de politiek van je standpunt te proberen te overtuigen. Aanmelden kan via raadsgriffie@almere.nl. Dit kan tot uiterlijk 12:00 uur van de dag van de vergadering.