Vitens heeft een eerste schouw uitgevoerd in Oosterwold. Daarbij bleek dat brandkranen niet goed bereikbaar waren in geval van nood. Het gebiedsteam Oosterwold heeft daarna in afstemming met de betreffende kavelwegverenigingen alle brandkranen weer vrij en bereikbaar gemaakt (op vier na, deze volgen op korte termijn).

Bewoners verantwoordelijk voor bereikbaarheid brandkranen

De bewoners c.q. de kavelwegverenigingen zijn geïnformeerd dat zij – na deze eenmalige gemeentelijke actie – vanaf nu de brandkranen, in hun eigen belang en dat van hun omgeving, zichtbaar en bereikbaar moeten houden. Over anderhalf jaar doet Vitens opnieuw een schouw. Kavelwegverenigingen of privékavels worden rechtstreeks aangeschreven als er onverhoopt toch iets mis is gegaan en de brandkraan opnieuw niet bereikbaar is.

Vitens doet eens in de twee jaar een schouw van alle aangebrachte brandkranen aan de hand van een stippenkaart, zo ook in Oosterwold. Op de stippenkaart geven zij aan welke brandkranen bereikbaar (groen) zijn en welke niet (rood).

Vitens zorgt voor aanleg en werking brandkranen

De aanleg en werking van brandkranen in Oosterwold is de verantwoordelijkheid van het waterleidingbedrijf Vitens (nutsvoorziening). Vitens is ook verantwoordelijk voor het technisch onderhoud. Maar brandkranen hebben alleen nut als ze ook op de aangebrachte plek altijd bereikbaar zijn. Daar is normaal in de openbare ruimte de gemeente voor verantwoordelijk. In Oosterwold liggen de brandkranen vrijwel allemaal in de berm van de kavelwegen. Deze zijn weliswaar openbaar toegankelijk, maar bevinden zich op privéterrein. Daarom is de bereikbaarheid van brandkranen in Oosterwold een zorg van de kavelwegverenigingen.