Veel initiatiefnemers gaan wonen op de vruchtbare landbouwgrond waar ERF al jaren biologische gewassen op teelt. Bij het stadslandbouwplein ‘Oosterwold Ontkiemt’ kreeg ERF veel vragen over wat er gebeurt met de grond voordat de overdracht plaatsvindt?

Zodra je jouw stip plaatst bepaalt het Rijksvastgoedbedrijf samen met het gebiedsteam Oosterwold wanneer welke gronden uit pacht worden genomen. Als de grond uit pacht is teelt ERF daar geen gewassen meer. De grond is beschikbaar voor onderzoeken, zonder dat dit resulteert in gewasschade. Voor het betreden van de grond is nog wel toestemming nodig, hiervoor kun je contact opnemen met ERF.

Grasklaver
Op grond die uit pacht is grijpt onkruid zijn kans, daarom maait ERF dit meerdere keren per jaar kort. Om deze situatie te verbeteren heeft ERF in de maanden mei en juni 2018 op de meeste percelen die uit pacht zijn grasklaver gezaaid. Grasklaver is een groenbemester. Het geeft onkruid geen kans en verbetert de structuur, de vruchtbaarheid en het bodemleven. ERF maait de grasklaver meerdere keren per jaar. Het biedt daardoor een mooi startpunt voor stadslandbouw op je kavel.

Biologisch certificaat overnemen
Graag ziet ERF dat de grond, waar veel in is geïnvesteerd, biologisch blijft. Wil je het biologische certificaat overnemen? Neem dan voor je de grond in eigendom krijgt, contact op met ERF.

Zwerfafval
Door wind komt het regelmatig voor dat bouwmaterialen en -afval in beweging komen met het risico dat deze belanden tussen de gewassen. Deze gewasvreemde materialen geven problemen in de voedselketen, dus voorkom verspreiding en daarmee grote claims.

Contact ERF: Roy Michielsen; roy@erfbv.nl; 06-10032214
Zie voor meer informatie het handboek: ERF