Almere werkt aan een circulaire stad zonder afval. Hierbij geven we reststromen afval een nieuw leven door ze te transformeren naar bruikbare grondstoffen. Grondstoffen die we bij voorkeur weer lokaal verwerken voor allerlei doeleinden en door Almeerse bewoners, bedrijven en andere lokale partijen. Graag gaan we met je hierover in gesprek op maandag 7 mei 2018 van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur in de Oosterwoldschool Sofia.

Het Almeers datateam en de afdeling stadsbeheer zijn begonnen met het inzichtelijk maken van reststromen hout. Denk bij reststromen aan snoei- en kaphout (bomen) en resthout van (sloop)objecten in de openbare ruimte zoals bruggen, speeltoestellen en straatmeubilair. Daarbij is het cruciaal om te weten wíe de potentiële (her)gebruikers en verwerkers zijn. Welke kansen zien zij voor zichzelf met Almeers hout? Hoe kunnen zij deze kansen benutten en welke informatie kan hen daarbij ondersteunen?  

Vanuit verschillende kanten is ons geadviseerd dat we hierover zeker met de bewoners van Oosterwold in gesprek moeten gaan. Omdat dit helemaal past in de filosofie van Oosterwold en bij de bewoners. We willen graag met degenen in gesprek voor wie dit relevant is. Die toepassingen van Almeers hout zien voor zichzelf en voor Oosterwold.  Je bent van harte uitgenodigd om hierover met gemeente Almere (stadsbeheer) in gesprek te gaan. Op 7 mei 2018 organiseren we een informele bijeenkomst in de Oosterwoldschool Sofia van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur.  Laat weten als je erbij bent door een mail te sturen aan Neslihan Ucar via nucar@almere.nl 

We zien je graag de 7e! 

hout