Gemeente Almere blijft in ieder geval tot eind 2018 afval ophalen in Oosterwold. Tot eind 2018 wordt de lange termijn koers voor het inzamelen van afval verder uitgewerkt. Dat is het resultaat van gesprekken die de werkgroep afval Oosterwold heeft gevoerd met Stadsreiniging. 
 
Het is mooi dat Oosterwolders zich inzetten voor de inzameling van afval, geheel passend in de doe-het-zelf-gebiedsontwikkeling. De werkgroep afval voert het gesprek met Stadsreiniging op basis van signalen en ervaringen uit Oosterwold, gecombineerd met eigen onderzoek en inzichten. Samen wordt gekeken naar een best passend antwoord op het afvalvraagstuk van Oosterwold. De werkgroep is een adviesgroep en heeft geen besluitvormende rol.

In mei 2016 zijn de eerste verkennende gesprekken gestart over het omgaan met afval in Oosterwold. Dit heeft er onder andere toe geleid dat er een grondstoffeneiland langs de Tureluurweg is gerealiseerd als korte termijn bijdrage voor het ophalen van afval. Inmiddels zijn er veel meer initiatiefnemers en bewoners. Daarmee is het vraagstuk van inzameling van afval weer actueel. De werkgroep afval heeft op 22 maart 2018 een informatiebijeenkomst gehouden voor Oosterwolders om de stand van zaken toe te lichten. Daar was niet iedereen bij, daarom informeren we je ook via deze wijze.

Korte en lange termijn
Recent hebben de werkgroep en Stadsreiniging gesproken over de huidige afvalscheidingssituatie. Stadsreiniging doet onderzoek naar eventuele mogelijkheden van (gedeeltelijke) vrijstelling van de afvalstoffenheffing. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, word je hierover geïnformeerd.

2018: gemeente Almere voorziet in afval ophalen
Het huidige grondstoffeneiland aan de Tureluurweg blijft voorlopig. Je kunt eventueel huiscontainers aanvragen via https://www.almere.nl/wonen/afval/afvalbak-aanvragen/. Dit zijn drie huiscontainers: één voor rest/groenafval, één voor PMD en één voor papier. Voordat inzameling mogelijk is, moeten er opstelplaatsen zijn. Langs de Paradijsvogelweg, Kievitsweg en Goudplevierweg zijn deze er al. In de gebieden langs de Tureluurweg moet de gemeente nog opstelplaatsen realiseren. Dit wordt nu uitgewerkt. Verwachting is dat de gemeente de opstelplaatsen 4 à 6 weken na definitieve uitwerking en afstemming kan plaatsen. De grondstoffeneilanden zijn alleen bedoeld voor huishoudelijk afval. Bedrijfsafval moet op een andere wijze, bijvoorbeeld via de aannemer, worden afgevoerd.

Koers 2019: gesprekken gaande met werkgroep en gemeente Almere
De werkgroep heeft samen met Stadsreiniging tot 2018 de tijd om de lange termijn koers te bepalen. De opvattingen over de inzameling op lange termijn zijn verschillend bij Oosterwolders. Een deel wil zelfstandig inzamelen (al dan niet met een derde partij), een ander deel wil graag samenwerken met de gemeente. Beide mogelijkheden werken de werkgroep afval en Stadsreiniging samen uit. We verwachten je eind 2018 te kunnen informeren over het vervolg.

Zwerfafval: Oosterwold schoon
Door wind komt het regelmatig voor dat bouwmaterialen en -afval in beweging komen met het risico dat deze belanden tussen de gewassen. Ben je van plan om zwerfafval op te ruimen? Dan kun je daarvoor materialen lenen bij de gemeente zoals grijpers, handschoenen, vuilniszakken en ringen om de vuilniszak aan te hangen. Je kunt deze materialen aanvragen via: https://www.almere.nl/wonen/afval/schoon-almere/

csm_Meisje_gooit_bioafval_weg_-_klein_7428854b32