Elk jaar is er een onafhankelijke taxatie voor de marktwaarde van de verschillende kaveltypes en functies in Oosterwold. Hiermee tonen Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Almere aan dat de grondprijzen marktconform zijn. Dit jaar gaat aan de taxatie een evaluatie van de werkwijze van taxeren vooraf. Die evaluatie wordt door een extern bureau uitgevoerd. In het najaar moet de nieuwe taxatie worden uitgevoerd om nog op 1 januari 2024 de nieuwe prijzen te kunnen hanteren. De nieuwe inzichten en uitgangspunten worden toegepast bij de nieuwe taxatie.

Bij de nieuwe taxatie gebruiken we de resultaten van de evaluatie en de bestaande kaders, zoals de mogelijkheden in het bestemmingsplan. De verwachting is dat er meer met werkelijke verkoopcijfers wordt gewerkt en minder dan voorheen met aannames van de vele Oosterwoldse mogelijkheden. 
 

Ingangsdatum nieuwe grondprijzen

Het streven is de nieuwe prijzen uiterlijk begin december 2023 vast te stellen, waarna ze openbaar gemaakt kunnen worden. De ingangsdatum van de nieuwe prijzen is waarschijnlijk net als voorgaande jaren: 1 januari (2024). 

Zit jouw initiatief in het najaar nog in procedure voor een Anterieure Overeenkomst? Houd er dan rekening mee dat je tot 1 december 2023 een volledig en goed ontwikkelplan kunt aanleveren om nog gebruik te maken van de prijzen van 2023. Dien je het ontwikkelplan later in of is het ontwikkelplan niet voldragen? Dan is het niet meer mogelijk de overeenkomst dit kalenderjaar te sluiten en zal voor jou de herziene grondprijs gelden. |
Heb je vragen over de evaluatie of de nieuwe taxatie? Neem contact op via oosterwold@almere.nl. 

Achtergrond van de grondprijzen in Oosterwold

De prijzen in Oosterwold bewegen mee met de woningmarkt. Het verschil met de prijzen van bouwkavels in reguliere gebiedsontwikkelingen ontstaat onder meer doordat je in Oosterwold zelf meer ontwikkelingskosten hebt. Dat komt bijvoorbeeld doordat je zelf de kavelweg en publieke ruimte aanlegt en onderhoudt, samen met je buren. Dit wordt elders door gemeenten of ontwikkelaars verzorgd.