Deze pagina is alleen bedoeld voor de inschrijvers van de verkoopronde Oosterwold van februari 2023 die hun inschrijving moeten aanvullen en/of verbeteren.
Dat betekent in dit geval: helemaal compleet opnieuw indienen om misverstanden en zoekplaatjes te voorkomen.

Het inschrijfformulier is hetzelfde als in februari. Maar nu beveiligd met een wachtwoord, dat u in de mail hebt ontvangen.
Er is één inschrijfformulier voor individuele kavels en een aparte voor collectieven. Voor collectieven geldt dat alle huishoudens een eigen formulier invullen; u verwijst naar elkaar met de werknaam van het collectief.

Moet u uw begroting verbeteren? Gebruikt u dan minimaal de kostenposten, zoals in de nieuwe en verbeterde voorbeeldbegroting.

Vult u niet, niet tijdig of niet volledig aan? Dan stellen we uw inschrijving buiten behandeling; uw inschrijving krijgt dan geen lotnummer.

Er wordt geen uitzonderingen gemaakt op de termijn van 2 weken. Aanvullingen en verbeteringen moeten uiterlijk vrijdagavond 21 april 2023 om 23.59 ingediend zijn. Vanaf middernacht is het inschrijvingsformulier automatisch niet meer bruikbaar.