Aanmelden

Ruimte voor kantoren en bedrijven in de blauwe zone 

Het vernieuwende aanbod dat Oosterwold mensen biedt, voorziet in een zeer gewilde vorm van gebiedsontwikkeling. Het beschikbare aandeel voor woonkavels in fase 1A (het gebied aan de oostkant van Almere tot de A27) heeft genoeg initiatiefnemers aangetrokken om het vooraf afgesproken aantal woonkavels te vullen. Er worden geen nieuwe woonkavels meer uitgegeven. Datzelfde geldt voor voorzieningen (commercieel en/of maatschappelijk). Als verkoop van woon- of voorzieningenkavels toch nog in deelgebied 1A mogelijk wordt gemaakt, maakt de gebiedsorganisatie dat via de nieuwsbrief algemeen bekend. Initiatiefnemers kunnen dan volgens de dan uit te vaardigen spelregels inschrijven en meedingen. Deze spelregels zijn afhankelijk van het plan van aanpak voor de restpercelen in deelgebied 1A en of we afspraken met het Rijksvastgoedbedrijf willen en kunnen maken over de (her)verdeling van functies in het gebied. De verkenning daarvoor doen we begin 2022.

Op dit moment is nog niets bekend over de uitgifte voor deelgebied 1B, maar naar verwachting komen eind 2023 weer gronden beschikbaar. Schrijf je in voor de nieuwsbrief Maak Oosterwold om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het gebied.

Wil je je inschrijven voor een ander type kavel in de blauw gearceerde zones op de initiatievenkaart voor kantoren of bedrijven. Dan kun je je aanmelden via oosterwold@almere.nl. Deze zones zijn beperkt invulbaar i.v.m. geluid en slagschaduw.

Voorbeelden van blauw gearceerde gebieden op de initiatievenkaart

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk hier de initiatievenkaart Oosterwold.