Voorkom natte voeten: houd sloten vrij van begroeiing, vuil en andere materialen.

Als het (hevig) regent, is het belangrijk dat het water in vaarten, tochten en sloten goed kan doorstromen. Rommel in de sloot en dichtbegroeide oevers zijn daarbij niet wenselijk. Je bent als bewoner van Oosterwold onderhoudsplichtig vanaf het moment dat je eigenaar bent van een kavel die grenst aan een sloot.

Op 1 juli controleren medewerkers van het waterschap of de oorspronkelijke watergangen schoon zijn. Dat heet de zomerschouw. Het waterschap controleert alleen de watergangen in de groene kleur op de overzichtskaart.

Zie ook de schouwkaart Waterschap Zuiderzeeland. 

Heb je vragen over de zomerschouw of wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met Waterschap Zuiderzeeland via schouw-oosterwold@zuiderzeeland.nl.