1. De Mary Ritter Beardweg
  Wordt een 30km-zone. Aanpassingen aan de weg worden afgestemd op het gebruik door bouwverkeer en, te zijner tijd, de aanleg van het riool. 
 2. Kievitsweg
  Met de oversteek ter hoogte van de Burghard de Volderweg kunnen leerlingen van de in aanbouw zijnde school De Verbeelding veilig oversteken. Eind 2023/begin 2024 leggen we een rotonde aan ter plaatse van de Goudvinklaan. Als deze gereed is, komt de tijdelijke oversteek te vervallen.
  Werkzaamheden en tijdelijke afsluiting Kievitsweg
  Vanaf 24 december is de Kievitsweg weer open voor doorgaand verkeer.
  Kijk voor meer informatie en omleidingen op Werkzaamheden en tijdelijke afsluiting Kievitsweg. 
 3. Tureluurweg
  In 6 fasen verwijdert de aannemer de huidige asfaltlaag. Daarna verplaatsen we de bigbags naar de Goudplevierweg en wordt de Tureluurweg verbreed met nieuw asfalt. Ook leggen we het hoofdriool aan. Verwachting is dat de werkzaamheden medio maart 2023 gereed zijn. Zie voor meer informatie reconstructie Tureluurweg 
 4. Hippias van Elisweg
  Het laatste deeltracé van de Hippias van Elisweg wordt aangelegd. Volgens planning is deze polderweg eind 2022 gereed. Vervolgens verwijderen we de huidige tijdelijke verbinding via de Pompoenweg.
 5. De Goudplevierweg
  Het voet-fietspad wordt in januari 2023 doorgetrokken tot aan de Pompoenweg. De oversteek bij de Goudplevier naar de winkels aan de Margareth Cavendishweg en de Goethelaan is tijdelijk. Bij de reconstructie van de Goudplevierweg leggen we een definitieve oversteek aan. Bezoekers die de winkels te voet of met de (brom)fiets willen bereiken worden dringend verzocht van de oversteek gebruik te maken. Medio maart 2023 starten we met definitieve aanleg van de Goudplevierweg inclusief de aanleg van het hoofdriool.
  Onderzoek iepen Goudplevierweg en Paradijsvogelweg
  14 november zijn we gestart met een onderzoek naar de iepen aan de Goudplevierweg en de Paradijsvogelweg. De iepen hebben last van “uitgestelde onverenigbaarheid”: het op latere leeftijd afstoten van het bovengrondse deel van de onderstam. Hierdoor zouden ze kunnen omvallen. Nader onderzoek wordt gedaan om schade te voorkomen en risico’s beter in te kunnen schatten. Er wordt een aantal trekproeven gedaan en een aantal bomen vrij gegraven om de onderstam te onderzoeken. De vrij gegraven bomen zijn niet meer levensvatbaar. Meer informatie is te lezen op Onderzoek iepen Goudplevierweg en Paradijsvogelweg
 6. Paradijsvogelweg
  De aanleg van de fundering voor de wegverbreding is gereed. Binnenkort volgt het aanbrengen van de voorbelasting met zand in zogenaamde bigbags. Net als bij de Goudplevierweg zijn passeerstroken aangelegd. Vanaf januari 2023 wordt een tijdelijk, halfverhard voet-fietspad aangelegd langs de Paradijsvogelweg. Naar verwachting start in mei 2023 het in fasen opbreken en weer aanleggen van dit deel van de Paradijsvogelweg.
 7. Harriet Martineauweg
  De voorbelasting van de aansluiting Harriet Martineauweg op de Ibisweg is aangebracht. Deze voorbelasting blijft zes maanden liggen. In mei 2023 starten we met de aanleg van de definitieve weg. Die werkzaamheden duren ongeveer 2 maanden. Tot en met de oplevering blijven de aanwonenden aan deze Harriet Martineauweg via de huidige nood-/bouwweg (toekomstig fietspad) bereikbaar
 8. Vogeldreef
  De tijdelijke toegang vanaf de Vogeldreef naar de winkels aan de Margaret Cavendishweg is uitsluitend bedoeld voor het autoverkeer! Fietsers/bromfietsers en voetgangers worden dringend geadviseerd gebruik te maken van de oversteekplaats bij de Goudplevierweg. Deze oversteekplaats is donderdag 15 december aangelegd.

 

Bericht van de “buren” Nobelhorst

In 2023 start de ontwikkeling van de fase van Nobelhorst die grenst aan Oosterwold. “Dit grondgebied gaan we eerst voorbelasten. We brengen grote hoeveelheden zand aan zodat we een stevige basis hebben om straks woningen en wegen op te bouwen. Zandauto’s zullen het gebied in- en uitrijden om dit mogelijk te maken. Om dit veilig te kunnen doen gaan we de verkeersstromen scheiden en bepaalde wegen omleggen. In januari 2023 weten we hoe de omleidingen lopen en wat de planning van de werkzaamheden is. Dit plaatsen we op Almere.nl/nobelhorst en uiteraard op maakoosterwold.nl”.

 

Algemeen

 • Steeds meer kavelwegen krijgen hun definitieve verharding en aankleding. Als dit gepland wordt, neem contact op via realisatieOosterwold@Almere.nl. Dan kunnen wij de weg op de voorwaarden controleren en bijvoorbeeld de aansluiting op de polderweg aanpassen/meenemen. Bovendien kijken wij mee of de bereikbaarheid, veiligheid en het parkeren tijdens de aanleg op orde is.
 • Dit voorjaar is er een aantal 30km-zoneborden geplaatst bij de aansluiting polderwegen naar de kavelwegen. Het plaatsen van de borden zijn een direct gevolg van het verkeersbesluit, genomen door de gemeente Almere, om alle kavelwegen binnen Oosterwold tot 30km-zone te benoemen. Die borden worden geplaatst buiten de kavelwegen op openbaar terrein. Diverse kavelwegen hebben zelf een bord geplaatst met daarop een aangegeven gewenste snelheid, veelal 15 km/ uur. Dat is uiteraard mogelijk, maar die borden dienen geplaatst te zijn op eigen terrein. Deze borden zijn privéborden en niet handhaafbaar door de gemeente. Daarmee staan ze na de instelling 30km zone! Omdat de polderwegen vallen onder het verkeersbesluit 60km-zone, plaatsen wij bij de uitgang van de kavelwegen de borden 60km-zone
 • Steeds meer (nieuwe) initiatiefnemers vragen informatie over afvalwater en aanleg van riolering. Wij adviseren om contact met ons op te nemen via afvalwateroosterwold@almere.nl.
 • Wij helpen je graag. Inmiddels staat er uitleg over het aanleggen van een kavelwegriool in het handboek op Handboek Oosterwold | (maakoosterwold.nl)De gebiedsorganisatie laat op diverse locaties werkzaamheden plaatsvinden om de toegankelijkheid van de brandkranen te herstellen en/of schade aan de aanwezige brandkraan te verhelpen.