Wat kost een kavel?

In Oosterwold hanteren we verschillende prijzen voor de verschillende kaveltypes. Naast de grondprijs betaal je ook nog een exploitatiebijdrage. Hieronder lees je er meer over.

Grondprijs 2018

Hier volgen de grondprijzen voor de rijksgronden in Oosterwold. Deze zijn geïndexeerd per 1 januari 2018.

Grondprijzen 2018
In onderstaand overzicht zijn de vastgestelde grondprijzen geïndexeerd met 1,75%. De geïndexeerde prijs geldt voor alle nieuw te sluiten anterieure overeenkomsten (genoemde prijzen zijn per vierkante meter en excl. BTW).

  2017  2018
Generiek kavel (gewogen gemiddelde)  €         21,80  €         22,18
Per kaveltype    
Standaardkavel Wonen  €         27,92  €         28,41
Standaardkavel Bedrijven  €         15,85  €         16,13
Standaardkavel Kantoren  €         14,82  €         15,08
Voorzieningen – commercieel  €         70,61  €         71,85
Voorzieningen – maatschappelijk  €         16,97  €         17,27
Landbouwkavel  €         14,78  €         15,04
Landschapskavel  €         12,21  €         12,42
     

Deze bedragen zijn zonder de exploitatiebijdrage.

Op rijksgronden zijn er op dit moment geen landbouw- of landschapskavels meer beschikbaar. 

Hertaxatie
Wanneer de marktontwikkelingen daartoe aanleiding geven is er mogelijkheid tot hertaxatie en wijziging van grondprijzen. Voor de beschikbaarstelling van gronden van het Rijksvastgoedbedrijf is het voldoen aan Europese regelgeving over staatssteun van groot belang. Om die reden is marktconformiteit een belangrijk uitgangspunt voor Oosterwold. De grondwaarde in Oosterwold is vastgesteld aan de hand van de methodiek die ertoe leidt dat de totale investering voor de in Oosterwold te realiseren woning vergelijkbaar is met de vrij op naam waarde van een vergelijkbare woning elders in Almere.

 

Exploitatiebijdrage

In aanvulling op de verwervingskosten voor grond betaalt een initiatiefnemer in Oosterwold een exploitatiebijdrage. Want de kosten voor de ontwikkeling van Oosterwold kunnen niet worden betaald uit de grondopbrengsten. De wet biedt in deze situatie de mogelijkheid om de kosten op initiatiefnemers te verhalen. Dit wordt geregeld in de anterieure overeenkomst: iedere initiatiefnemer in Oosterwold betaalt een exploitatiebijdrage als bijdrage in de kosten.

De exploitatiebijdrage is afhankelijk van het kaveltype:

Type kavel
Standaardkavel wonen 12,88/m2
Standaardkavel bedrijven   4,89/m2
Standaardkavel kantoren   8,44/m2
Commerciële voorzieningen 10,13/m2      
Maatschappelijke voorzieningen 10,13/m2
Landbouwkavel   1,67/m2
Landschapskavel   3,04/m2
Aan dit schema zijn geen rechten te ontlenen.

De resterende 80% is gekoppeld aan de ondertekening van de koopovereenkomst. De exploitatiebijdrage wordt in termijnen in rekening gebracht: 10% bij de ondertekening van de anterieure overeenkomst, 10% bij de indiening van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Hiervoor ontvang je van ons een factuur.

De gemeenteraden van Almere en Zeewolde hebben vastgesteld welke werkzaamheden worden betaald uit de exploitatiebijdrages. Het gaat hierbij onder andere om investeringen in het raamwerk van polderwegen en tochten. Daarbij gaat het niet alleen om het openbare gebied binnen de plangrenzen van Oosterwold, maar ook om werkzaamheden buiten Oosterwold waar de bewoners van Oosterwold van profiteren. Ook de gebiedsorganisatie Oosterwold wordt gefinancierd uit de exploitatiebijdrages.

De gemeenten Almere en Zeewolde kunnen deze bijdrage jaarlijks actualiseren om er zo voor te zorgen dat de kosten die we in rekening brengen bij initiatiefnemers zoveel mogelijk aansluiten op de te verwachten investeringen.

 

 

In de Presentatie eerste bijeenkomst Oosterwold staat een overzicht van de kosten en een voorbeeld berekening. 

Geen BTW op bouwgrond Oosterwold
In Oosterwold verkopen we bouwterrein, per 1 januari 2017 is hiervoor de definitie verruimd door de Belastingdienst. Volgens deze nieuwe definitie moet je btw afrekenen over bouwgrond. In Oosterwold maken wij gebruik van een uitzondering: de zogenoemde 17.4 regeling. Op grond van deze regeling is het btw-percentage op ‘nihil’ gesteld en wordt er geen btw in rekening gebracht. Omdat de grond in Oosterwold wel bouwterrein is, wordt er ook geen overdrachtsbelasting over de grond afgerekend. In de koopovereenkomst is opgenomen dat, mocht op enig moment de fiscus toch overdrachtsbelasting en/of btw vorderen, dit volledig voor rekening is van de koper. De gemeente heeft geen invloed op besluiten die de Belastingdienst hierover neemt, en kan dit risico niet op zich nemen.