IK HEB AL EEN VERGUNNING EN DE GROND AL IN BEZIT:

1. Is mijn kavel onderzocht op PFAS?
In het bodemonderzoek voor jouw kavel is PFAS niet meegenomen.

2. Is mijn kavel wel geschikt voor de functie wonen?
Voor het bepalen van de geschiktheid is een milieukundig onderzoek verricht waaruit de geschiktheid is gebleken. Het PFAS-onderzoek heeft betrekking op grondverzet en de afvoer van grond.

3. Verricht de gemeente onderzoek naar PFAS?
Almere werkt aan een bodemkwaliteitskaart voor de hele gemeente. Hierin neemt de gemeente de resultaten van PFAS onderzoeken op in verband met het verplaatsen van grond.

4. Ik wil graag dat de gemeente mijn kavel alsnog onderzoekt.
Het staat je vrij om de kavel zelf te laten onderzoeken op PFAS, bijvoorbeeld ten behoeve van de afvoer van overtollige grond. De gemeente en het RVB doen dit niet.

5. Ik heb geen PFAS-onderzoek, kan ik nu wel bouwen?
Zolang je de grond hergebruikt/verplaatst op jouw eigen kavel kun je jouw bouwplan gewoon uitvoeren.

6. Mag ik de grond op mijn eigen kavel verplaatsen?
Voor het verplaatsen van de grond op jouw eigen kavel is geen onderzoek nodig.

7. Mag ik overtollige grond afvoeren naar het recycle perron?
Je kunt de grond gratis afvoeren naar het recycle perron van Stadsreiniging. Er is geen verklaring nodig over de kwaliteit van de grond.

8. Mag ik overtollige grond naar een verwerker (laten) brengen?
Indien jouw aannemer de grond naar een verwerker wil brengen zal die vragen om een PFAS-verklaring. In dit geval vragen wij je de grond tijdelijk op jouw kavel te houden in afwachting van een nieuwe gemeentelijke bodemkwaliteitskaart. Deze verwachten wij eind 2019. Dan is duidelijk of de verklaring werkelijk noodzakelijk is.


IK HEB AL EEN VERGUNNING, MAAR DE GROND NOG NIET IN BEZIT:

1. Wordt mijn kavel nog onderzocht op PFAS?
In het bodemonderzoek voor jouw kavel wordt PFAS niet meegenomen.

2. Ik wil graag dat mijn kavel onderzocht wordt op PFAS voor levering van de kavel.
Het staat je vrij om de kavel zelf te laten onderzoeken op PFAS.

3. Kan de grond wel worden geleverd zonder PFAS-onderzoek?
Voor de levering van de kavel is een PFAS-onderzoek niet noodzakelijk.

Voor het overige zie onder de eerste categorie.

 

IK HEB NOG GEEN VERGUNNING:

1. Kan ik een omgevingsvergunning aanvragen zonder PFAS-onderzoek?
Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning is geen onderzoek nodig indien er geen sprake is van een verdachte locatie. Oosterwold is geen verdachte locatie.

2. Kan de omgevingsvergunning worden verleend zonder PFAS-onderzoek?
Het ontbreken van een PFAS-onderzoek vormt geen weigeringsgrond voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

Voor het overige zie onder de eerste en tweede categorie.