Regelmatig krijgen we vragen over de mogelijkheden van vergunningvrij bouwen in relatie tot het Bestemmingsplan Oosterwold. Deze vragen komen vooral van collectieven die aan de slag zijn in Oosterwold.

Wat is er mogelijk?
In Oosterwold is het op het roodkavel onder bepaalde voorwaarden mogelijk om vergunningvrij te bouwen. Vergunningvrij bouwen is echter niet regelvrij. Om te bepalen wat de mogelijkheden zijn, is het van belang te kijken naar de plaatsing van het hoofdgebouw op de kavel, de grootte van de kavel en de aangrenzende openbare ruimte. Vergunningvrij bouwen mag alleen op het zogenaamde “achtererf”. Aan de hand van de grootte van het achtererf kan worden bepaald hoeveel je vergunningvrij mag bijbouwen. Voor de uitleg hoe je dit in jouw situatie kan bepalen, bekijk de Publieksbrochure Vergunningvrij Bouwen. Hier kun je vinden hoe je het achtererf bepaalt, hoe veel je mag bijbouwen en hoe hoog je mag bijbouwen.

Voor het voorerf is altijd een vergunning nodig en op een hoek geldt dat ook voor het zijerf. Van belang is ook de functie van het bijbehorend bouwwerk. Binnen een afstand van 4 meter van het hoofdgebouw moet het gebruik gelijk òf ondergeschikt zijn en mag je een keuken, bijkeuken, berging, garage, serre of uitbouw van de woonkamer bouwen. Verder dan 4 meter moet het van ondergeschikt gebruik zijn zoals een berging, garage of plantenkas. Bij twijfel, doe de online vergunningcheck op omgevingsloket.nl of vraag het na via oosterwold@almere.nl.

Collectieven
Bij projectontwikkeling of Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is vergunningvrij bouwen in de praktijk niet, of maar beperkt mogelijk. Dit hangt samen met het feit dat er reeds sprake is van één hoofdgebouw met meerdere bijgebouwen op één roodkavel. Daardoor is de ruimte voor meer bijgebouwen beperkt, nog los van de vraag aan welke woning dat toe zou moeten worden gerekend.

Voor het een uitgebreide uitleg kijk ook op: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2018/07/01/vergunningvrij-bouwen-bijbehorend-bouwwerk/BZK+Publieksbrochure+vergunningvrij+bouwen_aanpassing_juli2018.pdf