Vergunningvrij bouwen is niet regelvrij in Oosterwold

14 mei 2018

Regelmatig krijgen we vragen over de mogelijkheden van vergunningvrij bouwen en kadastraal splitsen in relatie tot het Chw bestemmingsplan Oosterwold. Deze vragen komen vooral van collectieven die aan de slag zijn in Oosterwold. Een schuur, of carport, er zijn vele mogelijkheden om een woning uit te breiden of bij te bouwen. Onder bepaalde voorwaarden is daarvoor geen vergunning nodig, maar je moet wel altijd voldoen aan overige regelgeving zoals het Bouwbesluit.

Wat is er mogelijk? In Oosterwold is er op het roodkavel ruimte voor vergunningvrij bouwen. Het roodkavel is het deel van het kavel dat voor bebouwing mag worden ingericht inclusief parkeren, tuin en overige verharding. Op één erf, en dus per roodkavel, kan slechts één hoofdgebouw aanwezig zijn voor het bepalen van de vergunningvrije bouwwerken. In het Besluit omgevingsrecht (Bor) is geregeld welk gebouw als hoofdgebouw gezien moet worden als er meerdere gebouwen aanwezig zijn.

Vergunningvrij bouwen is bij projectontwikkeling of CPO niet, of maar beperkt mogelijk op het achtererfgebied van het rood kavel. Bij een project of een CPO gaat het om één kavel en dus ook om één roodkavel met daarop meerdere woningen. Er is sprake van één hoofdgebouw en meerdere bijgebouwen. Aangezien al meerdere bijgebouwen aanwezig zijn is er geen tot weinig ruimte voor vergunningvrij bouwen.

Het roodkavel kan op onderdelen kadastraal worden gesplitst na vergunningverlening, zolang het roodkavel blijft bestaan uit één aaneengesloten bouwveld. Alleen als sprake is van meerdere vergunningen, die ieder zelfstandig voldoen aan het Chw bestemmingsplan, is sprake van meerdere hoofdgebouwen. Deze liggen dan echter niet samen op één roodkavel.Lees voor meer informatie:

Raadsbrief: Opstarten afwijkingsprocedures voor aanvragen omgevingsvergunning in Oosterwold.

De algemene uitleg over vergunningvrij bouwen in Oosterwold.

De publieksbrochure Vergunningvrij bouwen: Wanneer wel en wanneer geen omgevingsvergunning nodig voor een bijbehorend bouwwerk?

Voor het bekijken en berekenen of vergunningsvrij bouwen mogelijk is kijk dan op:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2018/07/01/vergunningvrij-bouwen-bijbehorend-bouwwerk/BZK+Publieksbrochure+vergunningvrij+bouwen_aanpassing_juli2018.pdf

 

Nieuw bouwplaatsen Oosterwold