Vergunningen

Met de omgevingsvergunning en de watervergunning controleer en regel je alles in één keer officieel online voordat je met bouwen begint. De activiteiten waarvoor je de vergunning aanvraagt bepalen welke gegevens je moet indienen. Meer informatie en checklisten vind je in hoofdstuk 9 De Vergunningen van het Handboek Oosterwold. 


Inloopspreekuur vergunningen

Voor vragen over de vergunningaanvraag is er een inloopspreekuur op donderdag in de even weken van 9.00 tot 11.00 uur.

Locatie:
Ondernemersplein
Balie VTH
Stadhuis Almere 

 

Vergunningvrij niet regelvrij

Ondanks dat er onder voorwaarden vergunningvrij gebouwd kan worden, moet je toch voldoen aan overige regelgeving zoals het Bouwbesluit. Zie Vergunningvrij is niet regelvrij.

Vergunningvrij bouwen bij meerdere woningen op één (rood)kavel

Indien een initiatiefnemer op één (rood)kavel meerdere (grondgebonden) woningen realiseert, kan discussie ontstaan over de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen. Deze zijn opgenomen in het Besluit omgevingsrecht (Bor), bijlage II, artikel 2.3 onder f. Kernvraag is of het roodkavel altijd als één perceel moet worden gezien met slechts één hoofdgebouw, of kunnen ook meerdere hoofdgebouwen op één roodkavel aanwezig kunnen zijn? Zie de toelichting Vergunningvrij bouwen bij meerdere woningen op één (rood)kavel.