Om een kavel te kunnen ontwikkelen in Oosterwold is een aantal vergunningen en toestemmingen nodig. Uiteraard is voor het bouwen van de woning een omgevingsvergunning bouw nodig, maar er zijn er nog meer nodig. Omdat er door de gemeente geen riool wordt aangelegd, is er bijvoorbeeld ook een Watervergunning nodig. De handleiding hiervoor vind je op de website van de gemeente Almere. Klik daarvoor op deze link.

Inloopspreekuur vergunningen

Voor vragen over de vergunningaanvraag is er een inloopspreekuur op donderdag in de even weken van 9.00 tot 11.00 uur.

Locatie:
Ondernemersplein
Balie VTH
Stadhuis Almere 

Vergunningvrij niet regelvrij

Ondanks dat er onder voorwaarden vergunningvrij gebouwd kan worden, moet je toch voldoen aan overige regelgeving zoals het Bouwbesluit. Zie Vergunningvrij is niet regelvrij.

Vergunningvrij bouwen bij meerdere woningen op één (rood)kavel

Indien een initiatiefnemer op één (rood)kavel meerdere (grondgebonden) woningen realiseert, kan discussie ontstaan over de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen. Deze zijn opgenomen in het Besluit omgevingsrecht (Bor), bijlage II, artikel 2.3 onder f. Kernvraag is of het roodkavel altijd als één perceel moet worden gezien met slechts één hoofdgebouw, of kunnen ook meerdere hoofdgebouwen op één roodkavel aanwezig kunnen zijn? Zie de toelichting Vergunningvrij bouwen bij meerdere woningen op één (rood)kavel.