Update collectief archeologisch onderzoek

16 februari 2018

In de nieuwsbrief van oktober 2017 hebben wij geschreven over het waarom, de opzet en de planning van het collectief Archeologisch onderzoek in Oosterwold. Hieronder geven wij graag een update. EARTH heeft de afgelopen maanden op diverse velden de eerste fase van het archeologische onderzoek afgerond. Voor enkele van deze velden is ook de tweede fase van het onderzoek afgerond. De meest actuele status en planning tref je hier. Voortgang Na het opleveren van een rapportage voor de tweede fase van het archeologisch onderzoek voor een veld heeft de gemeente Almere nog enkele weken nodig om vast te stellen op welke locaties een derde fase van het archeologisch onderzoek nodig is. De rest van de gronden kan worden vrijgegeven: initiatiefnemers kunnen aan de slag zonder nog rekening te hoeven houden met archeologie op de kavel. Totdat er nog een selectiebesluit is genomen toetst de afdeling archeologie iedere aanvraag voor een omgevingsvergunning aan de kaart met vrijgegeven gebieden die via onze site ook aan de initiatiefnemers wordt verstrekt. Na afronding van het gehele onderzoek (inclusief de derde fase) neemt de gemeente Almere een selectiebesluit. Hiermee worden de behoudenswaardige vindplaatsen definitief vastgelegd en geldt dit besluit als toetsingskader voor de vergunningenafdeling.  
Archeologie

Erg nat
Zoals eerder gemeld, is het archeologisch onderzoek erg afhankelijk van de toegankelijkheid van de gronden. Hiervoor onderhoudt EARTH nauw contact met stichting ERF om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Zowel EARTH als ERF zijn afhankelijk van de immer onzekere factor: het weer. De extreem natte winter heeft veel invloed op de voortgang van het onderzoek: de grond is niet altijd toegankelijk voor de machines van EARTH. Het komt ook voor dat een veld wel toegankelijk is, maar het onderzoek veel trager gaat door de natte grond.

Collectief
Om beschikbare machines en mensen zo efficiënt mogelijk in te zetten tijdens dit collectieve onderzoek, kan EARTH in de planning helaas geen rekening houden met de wensen van individuele initiatiefnemers. Daarnaast is een analyse van een heel veld nodig om onderzoeksresultaten goed te kunnen beoordelen en zo vast te stellen of het vrijgeven van gronden mogelijk is. Kosten In een eerdere nieuwsbrief hebben we een kostenindicatie opgenomen van € 0,80 tot € 1,- per m2. De vertragingen zorgen voor meerkosten, maar deze worden vooralsnog gecompenseerd door lagere kosten als gevolg van minder boringen. Er is op dit moment nog geen aanleiding om deze indicatie aan te passen.

Informatieavond Archeologie en ERF
Op 14 maart 2018 organiseert Gebiedsteam Oosterwold samen met EARTH, ERF en de gemeente Almere een informatieavond over archeologisch onderzoek en de werkzaamheden van ERF. De uitnodiging vind je hieronder.

Vragen over voortgang archeologisch onderzoek?
Vragen over de voortgang van het collectieve archeologische onderzoek kun je sturen naar: oosterwold@almere.nl.