Met de groei van Oosterwold neemt ook de druk op kavelwegverenigingen toe en de behoefte aan eenduidige informatie vanuit de gebiedsorganisatie. Daarnaast kan worden geleerd van ervaringen tot nog toe. Dat gaat zowel over technisch-inhoudelijke zaken met betrekking tot de weg als over de communicatie met nieuwe initiatiefnemers en de gebiedsorganisatie. De kavelwegverenigingen hebben een uitnodiging ontvangen voor een themabijeenkomst op dinsdag 2 april 2019 van 19.30 tot 21.30 uur in het Gemeentehuis Almere.

Agenda:
* Opening
* Introductie Klaas Dijkhuis (contactpersoon bewonerszaken)
* Rolverdeling Kavelwegverenigingen-gemeente
* Doelgebieden en aansluitingen
* Technische eisen kavelweg
* Geluid en milieuaspecten
* Communicatie
* Statuten en huishoudelijk reglement
* Rondvraag en sluiting

In verband met de planning en het grote aantal verenigingen is het verzoek om vooraf aan te melden via ysikking@almere.nl met maximaal 2 personen per vereniging. Ook bewoners die lid zijn van een kavelwegvereniging in oprichting en geïnteresseerd zijn in deze thema-avond kunnen zich met maximaal 2 personen per vereniging aanmelden. We zien de aanmeldingen graag uiterlijk 29 maart 2019 tegemoet.