Toetsen geluid

Ieder milieu- en omgevingsaspect waaraan een aanvraag omgevingsvergunning wordt getoetst, kent in het Chw bestemmingsplan Oosterwold zijn eigen beslisboom. Het gaat daarbij om beslisbomen voor bijvoorbeeld geluid, ecologie, bodem, etc. De beslisbomen zijn zo opgesteld dat initiatiefnemers snel en makkelijk inzicht krijgen in de criteria waaraan de gemeente een vergunningaanvraag toetst. Door deze beslisbomen te doorlopen, krijg je al in een vroeg stadium inzicht in alle voorwaarden waaraan het bouwplan moet voldoen voor het krijgen van een vergunning.

Zie ook hoofdstuk 9 De Vergunningen van het Handboek Oosterwold.