In mei 2018 meldden we dat gemeente Almere tijdelijk twee oplossingen biedt voor afvalinzameling. Je kunt ervoor kiezen om gebruik te maken van het centrale inzamelingseiland of containers aan huis aanvragen.
Het inzamelingseiland aan de Tureluurweg is verplaatst net voorbij de vogelakker. We verwachten dat hierdoor de problemen qua verkeershinder, zwerfvuil en dumpingen verminderen. Het inzamelingseiland is alleen voor huishoudelijk afval, te scheiden naar rest-, bioafval, papier en PMD (plastic, metalen (blik) en drankverpakkingen). Heb je bedrijfsafval of bouwafval? Dan kan je dat af laten voeren door jouw aannemer. Grofvuil kan je kwijt op onze recyclingsperrons. Zodra alle opstelplaatsen voor huiscontainers gerealiseerd zijn, wordt het centrale inzamelingseiland verkleind. Inmiddels zijn er opstelplaatsen aan de Emile Durkheimweg, Norbert Eliasweg, Emmanuel Levinaslaan (zie bijgevoegd plattegrond). De containers worden al opgehaald. De ophaaldagen zijn te vinden op de Afvalkalender of via de Almere Afval App. De opstelplaatsen aan de Goethelaan en de Vrije Vogellaan worden uiterlijk in de week van 20 augustus 2018 gerealiseerd. Zodra de nieuwe Auguste Comte weg gereed is komt ook daar een tijdelijke opstelplaats.

Je kunt huiscontainers aanvragen via de website van gemeente Almere.  In Oosterwold heb je de volgende huiscontainers:

  • Duobak: voor rest- en bioafval (afval wordt gescheiden door een schot)
  • PMD-bak: voor Plastic, Metaal en Drinkverpakkingen
  • Papierbak

De gemeente Almere blijft in ieder geval tot eind 2018 afval ophalen. Stadsreiniging werkt in overleg met de werkgroep afval Oosterwold de lange termijn koers voor het inzamelen van afval uit.

Opstelplaatsen tureluurweg