In de vorige nieuwsbrief kondigden we aan dat we op verzoek van het gemeentebestuur voor de raad van Almere drie technische sessies over Oosterwold organiseren. De bedoeling van de technische sessies is raadsleden inhoudelijk voor te bereiden op hun meningsvorming, het politieke debat en uiteindelijk de besluitvorming. De opdracht is om deze sessies met bewoners voor te bereiden.

In de geest van Oosterwold

De eerste bijeenkomst op 23 september 2021 ging over inhoudelijke thema’s als verbindende routes (doorwaadbare zones), voorzieningen en betaalbare woningbouw. Bij de tweede bijeenkomst op 27 oktober 2021 staat de aansturing (governance) van Oosterwold centraal en de participatie en zeggenschap van bewoners. De derde bijeenkomst zoomt in op de financiën van Oosterwold.

De eerste twee sessies organiseren we in samenwerking met Oosterwolders die zich daarvoor na de oproep in de vorige nieuwsbrief, hebben aangemeld. De gemeenteraad heeft onlangs bepaald dat deze voorlichtende sessies besloten zijn en ook niet online gevolgd kunnen worden. Dat betekende dat alleen de bewoners die een pitch hielden, aanwezig konden zijn op 23 september. De raadsleden gaan in overleg over de spelregels voor de volgende sessie. Het echte inspreken vindt plaats na de technische sessies op de Politieke Markt. Daar zijn insprekers van harte welkom. De Politieke Markt is ook online te volgen.

Verbindende routes en voorzieningen

Op de technische raadssessie van 23 september hebben drie bewoners mondeling de acht aanwezige raadsleden bijgepraat over de onderwerpen die momenteel in Oosterwold spelen, de verbindende routes en de voorzieningen. Over inzichten met betrekking tot betaalbaar wonen schreven twee bewoners een brief aan de raad. Voor de pitches zie de presentatie technische raadssessies 23 september 2021.

Governance

De volgende bijeenkomst over governance, de sturing op Oosterwold is op 27 oktober met raadsleden van Almere én Zeewolde. We bereiden deze sessie met bewoners voor op 4 oktober om 16.00 uur in de Vuursteenhof. Bewoners die een bijdrage willen leveren zijn van harte welkom bij deze voorbereiding en kunnen zich aanmelden via oosterwold@almere.nl.