Formulier indienen straatnaamvoorstel Oosterwold

t.b.v. de Naamgevingscommissie Openbare Ruimte Almere

Deze aanvraag kun je alleen indienen samen met de (toekomstige) buren uit jouw straat.

Alleen gezamenlijke en volledig ingevulde voorstellen worden geaccepteerd.

  Gegevens van alle aanvragers

  Velden met een * zijn verplicht

  Aanvrager:  Straatnaamvoorstellen

  De (maximaal) 3 straatnaamvoorstellen in volgorde van voorkeur zijn:


  Nb. Indien er sprake is van een doodlopende zijstraat (zijstraat van een hoofdweg), dan beoordeelt de Naamgevingscommissie of deze straat een aparte naam krijgt of de naam van de hoofdweg.

  Bijlagen

  Graag ontvangen wij separaat bij dit aanvraagformulier de volgende bijlagen:

  • Een verslag waaruit blijkt dat alle bewoners van de straat het eens zijn met de voorgestelde namen

  • Een overzichtstekening met de gegevens over de locatie (zie * toelichting onder dit formulier)

  Upload het verslag * (max 1MB)
  Upload de tekening * (max 3MB)

  * Overzichtstekening met gegevens over de locatie:

  Geef op de overzichtstekening aan :

  1. Hoe de te benoemen weg gaat lopen.
  2. Hoe de omgeving eruit ziet.
  3. Is het een doodlopende weg.
  4. Tot hoever loopt de weg.
  5. Sluit de weg aan op een andere weg.
  6. Vanaf welke zijde word je kavel ontsloten.
  7. Hoeveel woningen komen aan deze weg te liggen.

  Meer informatie straatnaamgeving

  Voor meer informatie over de straatnaamgeving kijk op Almere.nl:

  https://www.almere.nl/over-almere/naamgeving/

  Wat is het vervolg na indiening van jouw straatnaamvoorstellen?

  • De Naamgevingscommissie bespreekt jouw straatnaamvoorstellen in een vergadering.
  • De uitslag van deze bespreking ontvang je via de mail.

  Na jouw goedkeuring:

  • Indien nog geen bouwaanvraag voor de te benoemen straat is ingediend, neemt de Naamgevingscommissie jouw straatnaam in reservering. Zodra de bouwaanvraag binnen is (wij krijgen hiervan via ons systeem een melding), stellen we jouw straatnaam officieel vast.
  • Indien een bouwaanvraag in de te benoemen straat is ingediend, draagt de Naamgevingscommissie jouw straatnaam voor bij het College van B&W om een naamgevingsbesluit op te laten stellen.

  Het besluit wordt dan gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Na publicatie van het besluit is de straatnaam officieel vastgesteld. De doorlooptijd hiervoor is 2 weken.