Sonderingsonderzoek

In Almere kun je praktisch niet bouwen zonder paalfundering. Via boringen in de grond, sonderen genaamd, wordt onderzocht op welke diepte de draagkrachtige laag zich bevindt. Op basis van deze gegevens kun je de heipaallengte bepalen. Je (of de bouwer) bent zelf verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van het sonderingsonderzoek. Hiervoor moet je een gespecialiseerd bedrijf opdracht geven de sonderingen uit te voeren. De gegevens over de locatie van jouw kavel kun je vinden op de uitgiftetekening. Op basis van die gegevens kan het bedrijf met GPS de kavel vinden.

Je dient altijd contact op te nemen met ERF om toestemming te vragen voor het betreden van de percelen. Kies voor onderzoek het juiste moment in het seizoen om schade en dus extra kosten te beperken, eventuele schade wordt in rekening gebracht.

De grond mag je pas in gebruik nemen na het notarieel transport. Uitsluitend voor het uitvoeren van de sonderingen maken we hierop een uitzondering.

Zie Handboek Oosterwold: hoofdstuk 9. De Vergunningen / 13.16 Bodemkwaliteit (inclusief sonderingsonderzoek)