Ruimtelijke plannen

Hier vind je de belangrijkste documenten die samen de basis vormen voor de gebiedsinrichting van Oosterwold.

Ontwikkelstrategie Oosterwold, Land-Goed voor Initiatieven
Structuurvisie Oosterwold
Chw bestemmingsplan Oosterwold