Partners

Oosterwold is een programma van de gemeente Almere, gemeente Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland.

Daarnaast zijn er nog andere partners die in contact staan met initiatiefnemers zoals ERF en Staatsbosbeheer.

  • Staatsbosbeheer¬†: bosbeheer en aanleg Eemvallei Zuid
  • ERF¬†: biologisch landbouwbedrijf dat de gronden pacht totdat de kavels worden verkocht