Partners

De partners die samen werken aan de gebiedsontwikkeling van Oosterwold zijn de gemeenten Almere en Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland. Daarnaast zijn er nog andere partners die in contact staan met initiatiefnemers zoals ERF en Staatsbosbeheer.

Zie voor meer informatie: