Pacht

Grond in Fase 1 van Oosterwold die nog niet is uitgegeven verpacht het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) tijdelijk aan Exploitatie Reservegronden Flevoland BV (ERF). Dit is een bedrijf dat dit soort zogenaamde reservegrond tijdelijk gebruikt voor biologische landbouw. De pacht loopt van 1 november tot 1 november in het jaar erop en aan het eind van een pachtperiode bekijkt het RVB welke grond wordt overgedragen voor stadsuitbreiding, natuur of andere bestemmingen.

Zie het handboek voor het overzicht van de pachtgronden, de werkwijze bij het uit pacht nemen van gronden en het teeltschema 2019.

Handboek Oosterwold: Hoofdstuk 4. De Plek / ERF bebouwt de reservegrond