Werkgroep Aanleg kavelwegriool + Tijdelijke voorzieningen

Online webinar

Het Platform Oosterwold en individuele initiatiefnemers zijn in de werkgroep afvalwater nauw betrokken geweest bij alle onderzoeken en vervolgacties op het gebied van afvalwater in Oosterwold. Inmiddels zijn er drie nieuwe werkgroepen afvalwater gestart. Werkgroep 1 'Aanleg kavelwegriool + alternatieve zuiveringsmethoden + tijdelijke voorzieningen' heeft drie doelstellingen: Het opleveren van een handboek waarin je kan […]