Oosterwold groeit!

20 juni 2017

Onlangs openden de bewoners van Ecoparkhof hun bijenhotel, als markering van de afronding van hun bouwproces. Als collectief van 28 huishoudens hebben ze met elkaar zo’n 3 jaar gepionierd in de ontwikkeling van hun initiatief in Oosterwold; van eerste gesprekken tot er daadwerkelijk wonen en leven. De stichting die was opgericht om de kar te trekken in het ontwikkelproces heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een beheervereniging, waarbij andere bewoners het voortouw zullen nemen in de beheerfase. 

Opening Bijenhotel Ecomeerhof Oosterwold mei 2017

Opening Bijenhotel Ecoparkhof Oosterwold

Waar de eerste bewoners zich inmiddels hebben gevestigd in Oosterwold, groeit het Oosterwoldse landschap zichtbaar met de komst van een tweede lichting pioniers. De overgangsregeling grondprijzen zorgde vorig voorjaar voor een grote groep initiatieven – zo’n 150 – die bij mij een Anterieure Overeenkomst kwam tekenen voor hun kavel. Nu zit een groot deel van die initiatieven in de fase van de omgevingsvergunning of het koopproces, waarna de realisatie kan starten. Verenigingen worden opgericht, afspraken over de definitieve aanleg van de bouwweg worden gemaakt, contact met nutspartijen en uitvoerders, kavels die worden afgesplitst voor verkoop, uitzetten van het kavel in het veld, etc.

Er komt veel bij kijken om echt alles zelf te doen en te organiseren, om je dromen en plannen uit te voeren, in afstemming met je toekomstige buren. Alhoewel het steeds makkelijker gaat, is het doorlopen van het hele proces geen vanzelfsprekendheid, niet voor de initiatiefnemers en niet voor alle betrokken partijen. Waar de eerste groep pioniers vele hobbels heeft genomen en daarmee de weg makkelijker heeft gemaakt voor een tweede groep, zal deze groep het weer makkelijker maken voor de volgende generatie.

Nieuw bouwplaatsen Oosterwold

Nieuw bouwplaatsen Oosterwold

Elke week wordt bij ons een aantal koopovereenkomsten getekend, waarna de notaris aan de slag gaat met de koopakte en de voorbereiding van de transactie. Die overeenkomsten, dat is uiteindelijk vooral formaliteit op papier, het vastleggen van afspraken. Het leukste werk voor initiatiefnemers begint kort na de transactie van de grond bij de notaris. De meesten gaan dezelfde dag nog aan de slag op hun grond. De plek waar ze al meerdere keren zijn geweest, vrienden of familie hebben laten zien waar hun plan straks gerealiseerd gaat worden. En waar nu daadwerkelijk gestart kan worden met werkzaamheden.

Oosterwold mei 2017

Oosterwold mei 2017

Zinderend en inspirerend vind ik het om een rondje door Oosterwold te doen en de mensen te spreken. Een tweede lichting pioniers aan de slag te zien met bouwwerkzaamheden, wegen en paden aanleggen, bomen planten, water en moestuinen aanleggen. Initiatieven die veelal hun eerste kennismaking met Oosterwold en met mij hadden zo’n 1,5 jaar geleden en nu zo ver zijn dat ze op hun grond aan de slag gaan. Zo’n 50 initiatieven hebben afgelopen half jaar hun koopovereenkomst getekend en zijn buiten aan de slag. Dat worden er komend half jaar nog veel meer. En terwijl buiten in het veld een tweede generatie Oosterwolders hun dromen en plannen aan het realiseren is, tekent een derde en vierde generatie zich al af. Oosterwold groeit!

Oosterwold mei 2017

Oosterwold mei 2017

Bosveld 2 Oosterwold mei 2017

Bosveld 2 Oosterwold mei 2017

Oosterwold mei 2017

Oosterwold mei 2017