Ontwikkelstrategie Oosterwold

In het rapport ‘Land-Goed voor Initiateven’ presenteerde de werkmaatschappij Oosterwold in 2012 de resultaten van haar zoektocht om organische ontwikkeling concreet handen en voeten te geven. Deze zoektocht richtte zich niet alleen op de wijze waarop de ontwerpprincipes in de praktijk vorm kunnen krijgen, maar ook op de wijze van formuleren.

Wat zijn de juiste woorden? Hoe definieer je organische ontwikkeling? En niet onbelangrijk: hoe kan die eindgebruiker op volwaardige wijze zijn rol spelen? Van belang is dat het Rijk haar grondbezit ook op een andere manier moet inzetten, om deze aanpak succesvol te laten zijn. Dit rapport vormt de afsluiting van een fase van analyseren, en markeert de overgang van denken naar doen. Want hoewel de zoektocht nog niet is afgerond, staat de uitvoering centraal; al doende leert men ook!

Lees het onderstaande rapport over de beginselen van de organische ontwikkeling van Oosterwold.

Rapport land-goed voor initiatieven – deel 1

Rapport land-goed voor initiateven – deel 2

Rapport land-goed voor initiatieven – deel 3

Rapport land-goed voor initiatieven – deel 4

Rapport land-goed voor initiatieven – deel 5