Ontwikkelplan Wat staat er in?

Een van de onderdelen van de Anterieure Overeenkomst is een goedgekeurd ontwikkelplan. In je ontwikkelplan beschrijf je hoe je je kavel gaat inrichten en gebruiken.

Zie Handboek Oosterwold: hoofdstuk 6. Het Ontwikkelplan.