Ontwikkelplan Wat staat er in?

Een van de onderdelen van de Anterieure Overeenkomst is een goedgekeurd ontwikkelplan.

Voor initiatiefnemers die bezig zijn of bezig gaan met hun plan Oosterwold is een Handleiding Ontwikkelplan beschikbaar. In je ontwikkelplan beschrijf je hoe je je kavel gaat inrichten en gebruiken. In deze leidraad lees je stap voor stap hoe je een ontwikkelplan maakt zodat je deze zo compleet mogelijk kunt aanleveren.
Let op: dit document is een samenvatting. Lees ook de onderliggende documenten.

Zie ook Hoofdstuk 3 Chw bestemmingsplan Oosterwold.