Ontwikkelplan Wat staat er in?

Een van de onderdelen van de Anterieure Overeenkomst is een goedgekeurd ontwikkelplan. Een ontwikkelplan geeft inzicht of je plan inhoudelijk, financieel en qua planning haalbaar is. Zo geef je in tekst en beeld invulling aan de ontwikkelregels van Oosterwold. (Hoofdstuk 3 Chw bestemmingsplan Oosterwold).

Het ontwikkelplan bestaat minimaal uit: een beschrijving, kaart, begroting en planning. In de beschrijving geef je invulling aan: de verschillende onderdelen/ functies; de kwaliteitsniveaus; de manier van uitvoering van de verschillende functies (de kavelweg, waterberging, energievoorziening, stadslandbouw, het publiek groen, parkeren), de publieke toegankelijkheid rondom het kavel, et cetera.

Op een overzichtelijke kaart vermeld je de onderstaande elementen:

  • De oppervlakte van het kavel
  • Hoe de verschillende percentages van de functies uit het bestemmingsplan (roodkavel, bebouwing, stadslandbouw, waterberging, infra/verharding, publiek groen, parkeren) zijn vertaald in m2 in de legenda/tabel en op de kaart.

De begroting en planning laten zien dat het ontwikkelplan haalbaar is. Hiermee wordt de economische uitvoerbaarheid van het plan voor de initiatiefnemer en de gemeente vastgelegd.