Onderzoeken

Noodzakelijke onderzoeken voor de aanvraag
Een van de karakteristieken voor deze doe-het-zelf gebiedsontwikkeling, is dat alle bodemonderzoeken door de initiatiefnemer zelf moeten worden georganiseerd. De enige uitzondering hierop is het Algemeen bodemonderzoek. Dat wordt gedaan door de verkopende partij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is een aantal onderzoeken noodzakelijk. Denk hierbij aan archeologisch en ecologisch onderzoek. In het Chw-bestemmingsplan zijn hiervoor beslisbomen opgenomen. Hiermee krijg je snel een helder beeld van de onderzoeken die voor jouw situatie van toepassing zijn.

Kies het beste moment

De periode direct na de oogst is over het algemeen de beste tijd voor het uitvoeren van bodemonderzoeken in het veld, dan is er het minst kans op schade.

Voor het betreden van het veld, bijvoorbeeld voor laten uitvoeren van onderzoeken, moet altijd vooraf afstemming plaatsvinden met ERF via Roy Michielsen (roy@erfbv.nl) en is schriftelijke goedkeuring (per e-mail) nodig. Dit geldt ook voor gronden die al uit pacht zijn genomen en tijdelijk worden beheerd.

Meer informatie over ERF vind je hier.

Bodemonderzoek, foto: ERF