Nutsvoorzieningen

Aansluiten voor jezelf én je buren
In Oosterwold kun je een kavel inrichten zonder aansluiting op het stroomnet of het riool. Als je er voor kiest om zelfvoorzienend te zijn ben je volgens de drinkwaterwet alleen verplicht tot het aansluiten op de waterleiding (zie ook bouwbesluit 6.14). Als goede buur stel je de ruimte naast de kavelweg beschikbaar voor de aanleg van hoofdkabels en -leidingen. Zorg dat je daardoor als kavelwegvereniging ruim van te voren (voor aanvraag omgevingsvergunning) contact opneemt met de nutsbedrijven.

 


Gemeente verzorgt voortraject hoofdleidingen
De gemeente legt de aansluitingen van nutsvoorzieningen (water, elektra en data) van nieuwe kavelwegen aan op de bestaande polderwegen. Dit is op de plek tussen de kavelgrens en de verharding van de polderwegen. De projectleider realisatie van het Team Oosterwold coördineert de planning voor deze aansluiting. Voor de aanvraag van deze aansluiting is een goedgekeurd kabels- en leidingentracé langs de kavelweg nodig.

 

Met Vitens, Liander en KPN Netwerk NL (voorheen Reggefiber) zijn afspraken gemaakt voor de uitvoering van nutsvoorzieningen op rijksgronden in Oosterwold. Dit geldt voor de realisatie van kabels en -leidingen voor drinkwater, elektra en glasvezel langs de kavelwegen.

 

Zie voor meer informatie Handboek Oosterwold: hoofdstuk 7. De Wegen / Voorzieningen.