28 juli - Nieuwsbrief Maak Oosterwold

In dit zomernummer van 28 juli 2020 lees je over onderstaande onderwerpen:

ZOMERVAKANTIE

LAATSTE NIEUWS

 • Voldoen aan de norm en zorgplicht voor afvalwater
 • Ouders Oosterwold vinden pedagogische visie toekomstige basisschool belangrijk
 • Kavelweg voor bedrijven 6,5 meter
 • Gemeente houdt komst van extra supermarkten in Oosterwold aan
 • Ruiterpad in Almere Hout

BERICHTEN VAN PLATFORM OOSTERWOLD

 • Werkgroepen Oosterwold
 • Maximumsnelheid kavelwegen
 • Vragenlijst Openbaar Vervoer in Oosterwold

ESTAFETTE

 • 14e blog. Jacqueline de Ruiter: ‘Kracht uit klei’

WERKZAAMHEDEN

 • Planning van de werkzaamheden

AGENDA

  • Terugblik: Oosterwold bij Zuid-Duitse publieke omroep ZDF
  • Diverse muziekstijlen in unieke setting bij Growing Music
  • Fiets mee met ‘Kris kras door Almere Hout’ op 12 september
  • Theatermonoloog JUDAS in De Groene Kathedraal
1 juli - Nieuwsflits Staatsbosbeheer als buurman. Muziekfestival Growing Music gaat door

In deze nieuwsflits van 1 juli 2020 lees je over onderstaande onderwerpen:

 • Staatsbosbeheer als buurman
 • Muziekfestival Growing Music gaat door!
26 juni - Nieuwsbrief Maak Oosterwold

In deze nieuwsbrief Maak Oosterwold van 26 juni 2020 lees je over onderstaande onderwerpen:

Van experiment naar fundamentele keuze

NIEUWS
• Evaluatie Oosterwold. Bestuurlijk Overleg: Ambities en filosofie staan niet ter discussie
• Een minicamping starten
• Architectuurprijs Almere 2020
• Vervolg enquête stadslandbouw
• Almeerse Weelde verbindt natuurliefhebbers, boeren en voedselproducenten

WERKZAAMHEDEN
• Verzwaring elektriciteitsnet Oosterwold
• Fietspaden Tureluur en Kievitsweg
• Planning overige werkzaamheden

AGENDA
Terugblik: Het ontwikkelen van voorzieningen in Oosterwold

13e BLOG-ESTAFETTE
Jaap Vermuë, over het jongerenproject ‘Live-to-Be’

28 mei - Enquete basisscholen Oosterwold

Vanaf 2022 kunnen de eerste reguliere scholen zich in Oosterwold vestigen. In lijn met de filosofie van Oosterwold halen een aantal schoolbesturen en gemeente graag de wensen en ideeën van initiatiefnemers en bewoners op, zodat zij hier zoveel mogelijk met de (onderwijs)concepten op kunnen aansluiten. Heb of verwacht je de komende jaren schoolgaande kinderen? Dan nodigen we je uit de enquête in te vullen. 

22 mei - Nieuwsbrief Maak Oosterwold

In deze nieuwsbrief van 22 mei 2020 lees je over de volgende onderwerpen:

 

 • HET NIEUWE NORMAAL
 
LAATSTE NIEUWS
 • Laatste stap evaluatie Oosterwold
 • Enquête over stadslandbouw in Oosterwold
 • Bij gronddepot Almere Poort incidenteel weer grond beschikbaar
 • Storingen bij zonnepanelen
 • Let op: Oeverzwaluwen met nesteldrang
WERKZAAMHEDEN
 • (Voorbereidende) werkzaamheden aan de polderwegen
12e BLOG-ESTAFETTE
 • Akke Faling: “Oosterwold, het plezier van zelf maken en de voldoening die dat geeft.”
AGENDA
 • Platform Oosterwold organiseert onlinebijeenkomst voorzieningen, 3 juni
 • Muziekfestival Growing Music 2020
HOE ZIT HET MET….
 • Collectieve waterberging gecombineerd met helofytenfilters in de publiek toegankelijke zone
22 april - Nieuwsbrief Maak Oosterwold

In deze nieuwsbrief van 22 april 2020 lees je over de volgende onderwerpen:

 

 • Ruimte tot nadenken
 
LAATSTE NIEUWS
 • Meer mogelijkheden voor huurwoningen in Oosterwold
 • Tijdelijke woonvoorzieningen: do’s & don’ts
 • Huisvestingsplan onderwijs in Oosterwold
 • Jaarrapportage Oosterwold 2019
WERKZAAMHEDEN
 • Herstelwerkzaamheden polderwegen
 • Fietspaden
11e BLOG-ESTAFETTE
 • Eric Kooijman: “Oosterwold voelt als een mini-samenleving”
AGENDA
 • Oosterwold ontkiemt naar 2021
HOE ZIT HET MET….
 • de wegconstructie en -onderhoud
7 april - Nieuwsflits update n.a.v. verlenging maatregelen tot 28 april 2020

De landelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020.
Wat bekent dit voor de telefonische spreekuren en het werkproces? Dat lees je in de nieuwsflits van 7 april 2020.

2 april - Nieuwsflits coronamaatregelen verlengd tot 28 april 2020

De landelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020.
Welke vragen en signalen komen er op ons af? Dat lees je in de nieuwsflits van 2 april 2020.

31 maart - Nieuwsflits positieve voortgang digitaal ondertekenen

In deze nieuwsflits van 31 maart  lees je over:
– Positieve voortgang digitaal ondertekenen
– Participatie en werkgroepen
– Vooronderzoek wegverbreding polderwegen

26 maart - Nieuwsflits voortgang nieuwe initiatieven

In deze nieuwsflits van 26 maart  lees je over:
– de voortgang nieuwe initiatieven
– de uitgestelde evenementen en bijeenkomsten en
– de telefonische spreekuren van het Gebiedsteam en het Waterschap Zuiderzeeland.

23 maart - Nieuwsflits Telefonische spreekuren

Het beleid wat betreft de telefonische spreekuren wordt tijdelijk aangepast. Zie de nieuwsflits van 23 maart 2020

19 maart - Maak Oosterwold

In deze nieuwsbrief van 19 maart 2019 lees je over de volgende onderwerpen:


NIEUWE OMSTANDIGHEDEN

LAATSTE NIEUWS

 • Evaluatie Oosterwold
 • Archeologisch onderzoek afgerond
 • WaterLab Flevoland: Ecoveldlaan kan gerust zijn met dubbele check
 • Wind en zwerfaval
AGENDA
Algemene waarschuwing vooraf: Alle activiteiten in deze agenda gaan in principe door, maar zijn uiteraard afhankelijk van de actuele ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus
 • Platform organiseert bijeenkomst over voorzieningen in Oosterwold, 8 april
 • Oosterwold Experience op 8 mei: over duurzaam wonen én leven
 • Fiets mee met ‘Kris kras door Almere-Hout’, 13 juni
 • Stadslandbouwplein ‘Oosterwold Ontkiemt’ komt er weer aan! Vrijwilligers gezocht.
WERKZAAMHEDEN
 • Onderhoudswerkzaamheden aan verharding en bermen polderwegen
 • Tijdelijke fietspaden langs de Tureluurweg en Kievitsweg.
BLOG-ESTAFETTE
 • 10e blog-estafette. Sara van der Kooi (Bosveld 2): “Het samenleven met deze groep fijne mensen heeft ons leven verrijkt”.
HOE ZIT HET MET …. 
 • Wegdrainage in de kavelwegen
21 februari - Verkeersbesluit 30 km/u

In deze nieuwsbrief Verkeersbesluit 30 km/u brengen we je op de hoogte van het verkeersbesluit voor de Emile Durkheimweg en omgeving.

13 februari - Maak Oosterwold

In de nieuwsbrief Maak Oosterwold van 13 februari 2020 lees je de volgende onderwerpen:

Staatsbosbeheer als buurman

LAATSTE NIEUWS
Enquête Oosterwold
Bosbeheer in het Almeerderhout
Onderwijs in Oosterwold
Het wemelt van de ratten en muizen in Oosterwold. Hoe krijg je ze weg?
‘Het Zuiverste Water’ voor Boerderij Uniek Leven
Onderzoek naar eerste boeren van Oosterwold

AGENDA
Plantweekend Eemvallei-Zuid 15 en 16 februari 2020

WERKZAAMHEDEN
Polderweg Hippias van Elisweg verbindt Goudplevierweg met Tureluurweg

HOE ZIT HET MET ….
…het watersysteem in Oosterwold

BLOG-ESTAFETTE
Annemarie Sneyers: Stadsmeisje heeft best wel heimwee

7 februari - Enquête Oosterwold: Leren van ervaringen

Wat kunnen we leren van de eerste ervaringen met de gebiedsontwikkeling van Almere Oosterwold? Met deze enquête vragen we naar ervaringen en meningen over Oosterwold.

Enquête Oosterwold

16 januari - De toekomst van afvalwaterzuivering in gebied 1A

In de nieuwsbrief van december 2019 informeerden we initiatiefnemers over de toekomst van afvalwaterzuivering in gebied 1B. Dit is de zone tussen de A27 en de Paradijsvogelweg/Goudplevierweg die nu nog niet in ontwikkeling is. In deze nieuwsbrief vind je meer informatie over de toekomst van afvalwaterzuivering in gebied 1A.