Nieuwsbrieven 2018

Wil je de nieuwsbrief Maak Oosterwold automatisch toegestuurd krijgen per mail. Abonneer je dan via dit formulier.

13 december

Door de grote belangstelling heeft Oosterwold in 2018 een flinke groeispurt doorgemaakt. In deze nieuwsbrief praten we je bij over de laatste stand van zaken, zoals de opschoonactie van de stippen op de initiatievenkaart en de resultaten van het onderzoek naar het functioneren van IBA-systemen. Verder zijn de uitkomsten bekend van de jaarlijkse verkeerstellingen, gaat een proef met zijbelading voor afvalinzameling van start en vieren we het eerste nieuwe fietspad. In de blog-estafette geven we dit keer het woord aan Soemitra Hermelijn.

 1. Jouw vrijheid is ook van je buren
 2. Opschoonactie stippen initiatievenkaart
 3. Onderzoek functioneren IBA-systemen afgerond
 4. Uitkomsten jaarlijkse verkeerstellingen Oosterwold
 5. Proef met zijbelading afval: Oosterwold één van de testgebieden
 6. Verbinding kruising Nachtegaallaan/Vogelweg en Norbert Eliasweg klaar
 7. 3e Blog-estafette met Soemitra Hermelijn: “Catch that Dream”

2 november

De sfeer en geschiedenis van een plek bepalen het karakter van je nieuwe woonplaats. In dit herfstnummer van de nieuwsbrief Oosterwold nemen we een duik in het archeologische verleden. Verder lees je onder andere over de verlenging van de tijdelijke oplossing voor afvalinzameling. We beantwoorden vragen over vergunningvrij bouwen en doodlopende wegen en eindigen met de dialoog over stadslandbouw en de vlog & blog-estafette:

 1. Maatwerk en groeistuipen
 2. Tijdelijke oplossing afvalinzameling verlengd Bewonersavond afvalinzameling 20 november 2018
 3. Vergunningvrij bouwen
 4. Doodlopende wegen
 5. Start aanleg recreatief fietspad Vogelweg naar Norbert Eliasweg
 6. Reservering gemeente Almere
 7. Duik in het archeologische verleden van Oosterwold
 8. Kansen en mogelijkheden voor stadslandbouw Gezocht: deelnemers vervolginterviews stadslandbouw
 9. 2e Blog-estafette Oosterwold. Loes Walsteijn: “Vallen, opstaan en doorzetten”

7 september - 500ste bewoner Oosterwold

Een mijlpaal voor Oosterwold. Wethouder Maaike Veeningen en de nieuwe gebiedsregisseur Werner Brouwer verwelkomden de 500ste bewoner. Je leest meer hier meer over in deze nieuwsbrief Oosterwold met de volgende onderwerpen: 1. Welkomstwoord Werner Brouwer 2. 500ste bewoner Oosterwold “Het bouwen van het huis is een droom op zich” 3. 1e Blog estafette Ibolya Moor: ‘Ont modderen’ van je huis is een ware uitdaging 4. Inloopavond werkzaamheden Vogelweg 5. Oogstfeest Stadsboerderij Almere 6. Almere doet mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route 7. Onderzoek individuele behandeling afvalwater (IBA) 8. Ontwerp fiets- en voetgangersbrug Waterlandseweg bekend 9. Rondtrekkende schaapskudde onderhoudt groen in Vogelhorst

26 juli

In dit zomernummer van de nieuwsbrief Oosterwold onderstaande onderwerpen:

 1. Tijdelijke afvalinzameling in Oosterwold
 2. Beheer van de grond door ERF totdat het je eigendom is
 3. Architectuurprijs Almere is terug
 4. Indruk belevingsvlucht vliegroutes Lelystad Airport
 5. Nieuwe werkwijze informatiebijeenkomsten belangstellenden Oosterwold
 6. Honours studenten Windesheim presenteren aanbevelingen
 7. Doe mee aan de vlog & blog estafette Oosterwold

13 juli - Archeologisch onderzoek

Nieuwsbrief archeologisch onderzoek 13 juli 2018 Onderzoeksresultaten derde fase archeologisch onderzoek bekend

27 juni - Oosterwold Ontkiemt

Nieuwsbrief Oosterwold Ontkiemt 27 juni 2018 1. Verslag Ontmoetingsplein stadslandbouw  23 juni 2018 2. Nieuwe gebiedsregisseur Oosterwold is Werner Brouwer

23 mei

Nieuwsbrief 23 mei 2018 1. Jaarrapportage Oosterwold 2017 2. Deze bewoners maken Oosterwold ‘Van nomade naar landbouwer’ 3. Informatiebijeenkomst ‘Fietsbrug’ Waterlandseweg 6 juni 2018 4. Oosterwold Ontkiemt met het stadslandbouwplein op 23 juni 2018 5. Voortgang archeologie 6. Hulpdiensten op bezoek in Oosterwold 7. Belevingsvlucht vliegroutes Lelystad Airport op 30 mei 2018 8. Alleen het land op met toestemming ERF 9. Drone opnames Oosterwold

1 mei

Nieuwsbrief 1 mei 2018 1. Vergunningvrij bouwen is niet regelvrij in Oosterwold 2. Vliegverkeer Lelystad Airport en Oosterwold 3. Almeers hout zoekt nieuwe bestemming. Praat mee op 7 mei 4. Afvalinzameling in Oosterwold 5. Grondoverdracht Oosterwold en BTW 6. Let op: Oeverzwaluwen met nesteldrang 7. Informatie over afvalwater zuiveren 21 juni

15 maart

Nieuwsbrief 15 maart 2018

 1. Ivonne de Nood: “Ik ga het stokje overdragen”
 2. Over water en Oosterwold
 3. Gronduitgifte op stoom!
 4. Voortgang archeologisch onderzoek
 5. Almere bij top 3 Veronica Rudge Green Prize
 6. Opbrengst thema-avonden ‘Van bouwen naar leven’
 7. Boomfeestdag 2018: kinderen planten eerste bomen voedselbos Oosterwold

23 februari

Nieuwsbrief 23 februari 2018

 1. Update collectief archeologisch onderzoek
 2. Informatieavond Archeologie en ERF op 14 maart 2018
 3. Wegwerkzaamheden rondom Oosterwold
 4. Indexatie grondprijs Oosterwold 2018
 5. Werkgroep afval organiseert Informatieavond
 6. Kennismakingsbijeenkomst De Nieuwe Molenaars

Update 3 toetsen geluid

Deze nieuwsbrief is een korte update rondom het onderwerp ‘Toetsen geluid in Oosterwold met de melding dat de ‘vrije veld contour berekeningskaarten’ en het ‘basis akoestisch model 2030 Oosterwold’ gereed  zijn en hier vindbaar op deze  website.

Update 2 toetsen geluid

Update 2 toetsen geluid

Update toetsen geluid

Update toetsen geluid in Oosterwold Deze nieuwsbrief geeft een update op de nieuwsbrief van 23 december 2017 rondom het onderwerp: toetsen geluid in Oosterwold.

Thema-avond op herhaling

Vanwege de grote belangstelling is er een tweede bijeenkomst gepland: Thema-avond op herhaling