Nieuwsbrieven 2016

Hier staan alle nieuwsbrieven die in 2016 zijn verstuurd naar initiatiefnemers en andere geïnteresseerden in Oosterwold.

22 december

Onderwerpen:

 • Chw Bestemmingsplan Oosterwold is in werking, klik hier om het in te zien
 • Uitnodiging van Staatsbosbeheer – bijeenkomst over de Eemvallei
 • Voorbereidingsbesluit Windpark Zeewolde

Bijlagen:

19 december

Onderwerpen:

 • Besluitvorming evaluatie en vervolg
 • Chw Bestemmingsplan Oosterwold + checklist omgevingsvergunning
 • Zakelijk recht rijksgronden 1e fase realisatie nutsvoorzieningen
 • Oproep: meedenken over waterbeheer
 • Meerwaardebepaling koopovereenkomst
 • Initiatievenkaart en niet uitgeefbare grond
 • Afwezigheid gebiedsteam Oosterwold tijdens kerstperiode

Bijlagen:

21 november

Onderwerpen:

 • Evaluatie pilot Oosterwold
 • Brandkranen en Vitens
 • Indexering grondprijs
 • Verenigde vorm kavelweg
 • Huisnummering
 • Meldingsplicht ontgravingen
 • Afwezigheid gebiedsteam kerstperiode

Bijlage:

31 oktober

Onderwerpen:

 • Uit pacht nemen grond
 • Bestemmingsplan
 • Evaluatie pilot Oosterwold
 • Grondverzet en Voorontwerp Rijksinpassingsplan windpark Zeewolde

Bijlagen

5 oktober

Onderwerpen:

 • Bestemmingsplan
 • Evaluatie Oosterwold
 • Helofytenfilter buiten roodkavel
 • Water aansluiten
 • Roodkavel en verharding/infra bij oprit
 • Exploitatiebijdrage/ kostenverhaal Oosterwold
 • Conferentie stadslandbouw
 • Debatavond kansen voor de as Almere-Amsterdam
 • Informatieavond duurzame energie
 • Eén aanspreekpunt

Bijlagen:

30 augustus

Onderwerpen:

 • Bestemmingsplan in raad
 • Informatieavond Duurzame Energie
 • Telefonische bereikbaarheid en e-mailverkeer Gebiedsteam Oosterwold

Bijlage:

14 juli

Onderwerpen:

 • Evaluatie pilot Oosterwold
 • Levering grond later dan onherroepelijke bouwvergunning
 • Verkorten proceduretijd aanvraag vergunningen
 • Reparatiebesluit 13e tranche Crisis- en herstelwet (Chw), Rijksinpassingsplan wind en voorbereidingsbesluit – raadsbrief
 • Boringsvrije zones
 • Afspraken met de boer – ERF
 • Kaarten landbouwdrainage
 • Nieuwe drone beelden
 • Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere
 • Telefonische bereikbaarheid en emailverkeer per 1 september

Bijlagen:

21 juni

Onderwerpen:

 • Aanleg van nutsvoorzieningen
 • Archeologie
 • Bruto Vloer Oppervlak – BVO
 • Stip zetten
 • Bereikbaarheid zomer 2016

Bijlagen:

19 mei

Onderwerpen:

 • Evaluatie Oosterwold
 • Publieke toegankelijkheid en groen
 • Naamgeving, afval
 • Natuurtoets/ ecologisch onderzoek
 • Bluswatervoorziening
 • Collectief agrarisch onderzoek
 • Bereikbaarheid gebiedsteam Oosterwold zomer 2016

Bijlagen:

20 april

Onderwerpen:

 • Omgevingsvergunning
 • Wegprofiel en nutspartijen
 • Windmolens
 • Luchthaven Lelystad
 • Afwezigheid gebiedsteam Oosterwold meivakantie

Bijlage:

16 maart

Onderwerpen:

 • Nieuwe grondprijs
 • Structuurvisie versus bestemmingsplan
 • Schade bij onderzoek in veld
 • Informatieavond ERF en bluswater voorziening
 • Bankgarantie
 • Naamgeving Oosterwold
 • Groene campus

Bijlagen:

18 februari

Onderwerpen

 • Overgangsregeling grondprijswijziging
 • Bestemmingsplan aangehouden
 • Update gesprek nutspartijen
 • Bluswatervoorziening
 • Vergunningsvrij bouwen
 • Schade bij onderzoek in het veld
 • Woonexpeditie

Bijlage:

2 januari

Onderwerpen:

 • Drinkwater en elektriciteit en glasvezel
 • Bluswatervoorziening
 • STAVANZA bestemmingsplan Oosterwold
 • Beschikbaarheid grond en pachtschade
 • Archeologie

Bijlagen: