”Er worden flinke stappen gezet in het afvalwatervraagstuk; de gemeenteraad heeft krediet beschikbaar gesteld voor riolering in Oosterwold. Binnen het team Oosterwold is een aparte opdrachtgever, Robin Siebel, aangesteld voor de uitvoering van tijdelijke maatregelen en definitieve voorzieningen. Met de aankoop van de ”Collectieve Waterzuivering Oosterwold” (tegenover basisschool ”De Verbeelding”) het bijbehorende rioleringsstelsel door de gemeente kan later dit jaar al een groot aantal woningen in veld E en F op de riolering aangesloten worden, waaronder een aantal recent opgeleverde woningen die geen IBA meer mochten laten installeren. Voor het vervolgproces wordt een plan van aanpak voorbereid, waarover ook met de klankbordgroep van bewoners is gesproken. In korte tijd is er door veel mensen bergen werk verzet om het besluit om ook riolering in deelgebied 1A aan te leggen om te zetten in concrete maatregelen. 


Nog beschikbare percelen

We zitten middenin de 1e ronde uitgifte van nog beschikbare percelen, waar we ook ruimte maken voor initiatiefnemers met een kleinere beurs. Met ruim 30 kavels beschikbaar is er flink overtekend met 185 inschrijvingen, waarvan 1/3 deel in collectieven. Dit laat zien dat, ondanks de gestegen grondprijzen en de afvalwaterproblematiek, de belangstelling om in Oosterwold te kunnen en willen bouwen onverminderd groot is.

Oosterwold paviljoen

Oosterwold heeft nooit te klagen over media-aandacht, zowel positief als negatief. In HP de Tijd  editie maart 2023 heeft een uitgebreid artikel over Oosterwold gestaan, met diverse bewoners aan het woord. Ook is er een continue stroom aan verzoeken van vakmensen en media voor presentaties en excursies in Oosterwold. Daarvoor is het mooi dat er komende maand een informatiepunt Oosterwold wordt gerealiseerd; een eigen ruimte van de gebiedsorganisatie in Oosterwold! Aan de Burchard de Volderstraat wordt tegenover de school het Oosterwold-paviljoen, dat op de Floriade heeft gestaan, opnieuw opgebouwd en uitgebreid. Naast enkele werkplekken en vergaderruimtes voor het team van de gebiedsorganisatie komt er bezoekersinformatie en bijvoorbeeld materiaal over doorwaadbare zones die nu in de blauwe container “de Verbinding” staat. We willen het gebruik van de ruimte ook voor anderen mogelijk maken, maar moeten de wijze waarop en de voorwaarden daarvoor nog wel uitwerken. Ik kijk in ieder geval uit naar het moment dat we erin kunnen!