In april 2024 hebben de gemeenteraden van Almere en Zeewolde de nieuwe exploitatiebijdragen voor verschillende kavels in Oosterwold vastgesteld.

De investeringen van de verschillende overheden in Oosterwold worden doorberekend aan de initiatiefnemers via een overeenkomst met de gemeente Almere. De exploitatiebegroting van Oosterwold bevat de geschatte totale kosten van de gebiedsontwikkeling en vormt de basis voor de exploitatiebijdragen die door initiatiefnemers worden betaald. Voorbeeld van kostenposten die op de initiatiefnemers worden verhaald zijn: proceskosten van de gebiedsorganisatie, onderzoeken, ruimtelijke plannen, infrastructuur en een bijdragen aan grote werken in stadsdeel Almere Hout. Nieuw in deze exploitatiebijdrage zijn de kosten voor het gemeentelijk riool, die niet langer apart hoeft te worden betaald of geïnvesteerd in een individueel afvalwatersysteem.

De gewijzigde exploitatiebijdragen hebben geen invloed op de totale aankoopkosten van initiatiefnemers die een kavel kopen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de gemeente Almere. Het totale bedrag per vierkante meter (de marktwaarde) blijft gelijk voor initiatiefnemers. De twee bouwstenen waaruit die marktwaarde bestaat, verschuiven onderling, als communicerende vaten; de exploitatiebijdrage wordt hoger en daardoor de prijs van de ruwe bouwgrond lager.

Meer informatie over de prijzen per kavel is opgenomen in de Nieuwsflits “Maak Oosterwold” over grondprijzen