In het weekend van 20, 21 en 22 februari 2022 viel er in Nederland een hoop regen. Hoeveelheden als toen kunnen eens in de 10 jaar voorkomen. In Oosterwold viel in totaal 66 mm regen. En hoewel dat water na ongeveer 2 dagen verdwijnt, kan het gevolgen hebben voor de waterbergingen in het gebied.

Het regende de hele maand veel met als gevolg dat de bodem weinig regenwater meer kan opnemen. Dat betekent dat de gegraven waterbergingen in Oosterwold voor een groot deel (en soms helemaal) gevuld zijn met regenwater. Ook afstromend water van hogere (naastgelegen) percelen en de hogere grondwaterstand in de winter kunnen zorgen voor een gevulde waterberging. Lokaal was er even sprake van wateroverlast. Zoals het overstromen van gegraven bergingsvijvers. Op 23 februari zag het waterschap tijdens een inspectie dat een deel van het regenwater was afgevloeid richting kavelsloten en het omliggende watersysteem.

Zoek samen met je buren naar oplossing

Bij de ontwikkeling van Oosterwold is bewust in de vergunning aanbevolen om het vloerpeil van de woningen hoger te leggen dan het maaiveld. In de praktijk is het maaiveld niet overal even hoog (een gevolg van de vrije inrichting van de kavels). Heb je wateroverlast ervaren door een overgelopen waterberging? Bekijk dan met je buren of je alsnog je bergingen kunt verbinden of vergroten. Wij zullen de bermsloten langs de polderwegen de komende maanden gaan herstellen, zodat ook die afwatering weer gaat lopen. Er zijn meer mogelijkheden om aan te sluiten op de ze bermsloten danwel de poldersloten van het waterschap. Kom je er met de buren niet uit of heb je technische vragen stel die dan op realisatieOosterwold@Almere.nl.