2e Atelier De Verbinding Veld G

Online webinar

Bewoners van Veld G nemen deel aan een pilot over de verbindende routes in hun gebied. Het pilotgebied veld G ligt tussen de Tureluurweg, Goudplevierweg, het bosperceel van Staatsbosbeheer en […]