Kleinschalige bomenkap voor aansluiting kavelwegen

Wanneer initiatiefnemers starten met de aanleg van een kavelweg, krijgt deze daarbij ook vaak een aansluiting op een bestaande polderweg. Het gebiedsteam Oosterwold zorgt voor deze kavelwegaansluiting tussen de polderweg en de kavelgrens.
 
In sommige gevallen zullen er hiervoor enkele bomen moeten wijken. Uiteraard proberen we dit tot een minimum te beperken, maar soms kan het nu eenmaal niet anders. Voor deze kap geldt de door de gemeente Almere vastgestelde Bomenkader als leidraad. Dit betekent dat we rekening houden met het broedseizoen en controleert een ecoloog de bomen vooraf op vogelnesten en holen van vleermuizen. Vindt de ecoloog nesten, dan laten we ze tot na de broedtijd ongemoeid. Zijn er vleermuizen, dan zoeken we een vervangende verblijfplaats.
 
De direct omwonenden informeren we vooraf aan de bomenkap over de planning en de aard van de werkzaamheden.