Kavelwegaansluiting

De gemeente legt de aansluitingen van nieuwe kavelwegen op de bestaande polderwegen aan. Dit is het stukje weg tussen de kavelgrens en de verharding van de polderwegen. De projectleider realisatie van het Team Oosterwold coördineert de planning voor deze aansluiting.

Hoe gaat dat?

Voor de aanvraag van de aansluiting is allereerst een goedgekeurd kabels- en leidingentracé langs de kavelweg nodig.

Kabels- en leidingentracé
De vertegenwoordiger van de (nieuwe) kavelwegvereniging (of andere verenigde entiteit) moet over de kabels en leidingen vroegtijdig contact opnemen met de nutsbedrijven. Klik hier voor meer informatie over het proces Nutsvoorzieningen.

Aanvraag kavelwegaansluiting
Is het kabels- en leidingen tracé goedgekeurd, dan kan de vertegenwoordiger van de (nieuwe) kavelwegvereniging (of andere verenigde entiteit) het Aanvraagformulier kavelwegaansluiting Oosterwold ingevuld mailen aan de geadresseerde onderaan dit formulier samen met:

  • het definitief ontwerp (DO) van de kavelweg (schaal 1:200) op basis van de gronduitgiftetekening met (indien van toepassing) het goedgekeurde kabels- en leidingentracé;
  • en de gewenste planning voor de aanleg van de kavelweg na de overdracht van de grond.

Doe deze aanvraag minimaal 8 weken voor de gewenste datum van realisatie aansluiting.

De projectleider realisatie stemt de aanleg van de aansluiting vervolgens af op de aanleg van je kavelweg. Om schade aan de weg tijdens het bouwproces te voorkomen, bestaat deze aansluiting in eerste instantie uit industrieplaten. Als de bouwactiviteiten aan de kavelweg achter de rug zijn en je kavelweg definitief wordt ingericht, wordt ook de aansluiting in definitieve verharding aangelegd. Hiertoe moet je vroegtijdig een verzoek aan de projectleider realisatie sturen, ook door middel van bovengenoemd formulier.

 

Zie Handboek Oosterwold: hoofstuk 7. De Wegen.