oosterwold-almere-kavels-bouwen-in-oosterwold

Kopen of verkopen in Oosterwold

Bij de verkoop of aankoop van een woning in Oosterwold is het van belang dat de nieuwe bewoners goed op de hoogte zijn van de regels van Oosterwold. Zowel voor het gebruik van de kavel als het gaat om bouwmogelijkheden, de eist van stadslandbouw en voedselproductie, maar ook als het gaat om de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van wegen, openbaar groen, water en voorzieningen. Want in Oosterwold werkt het anders.

Deze vragenlijst is opgesteld om (ver)kopers op weg te helpen om de juiste informatie boven tafel te krijgen. Alle achtergrondinformatie en gebruikte terminologie kun je terugvinden in het Handboek op de website. Het is aan te raden om je hier in te verdiepen, ook als je een woning koopt en niet ontwikkelt. De spelregels blijven namelijk van kracht, ook bij wijzigingen in de toekomst. Zo weet je waar je aan begint.
Een printbare PDF versie van de vragenlijst download je hier.

Vragenlijst bij kopen of verkopen in Oosterwold

 1. Tijdens de gebiedsontwikkeling had deze kavel initiatiefnummer …..
 2. De kavel is wel/geen onderdeel van een collectief of project.
  Zo ja, hoe is de verdeling geregeld?
  • VvE
  • Mandeligheid
  • Stichting
  • Vereniging
  • Overig, namelijk …..
 3. De functie die in ontwikkelplan, AO en KO (koopovereenkomst) is vastgelegd is: ….. (inclusief eventueel aantal)
 4. Hoe ziet de kavelindeling eruit?
  Lever de verzameltabel met functies aan:
  roodkavel, stadslandbouw, verspreid groen, water, infra/verharding.
  De tabel bestaat uit 1 kolom met toegestane percentages en aantal m2 per functie en 1 kolom met toegepaste (gerealiseerde) percentages en aantal m2 per functie.
 5. Het maximale toegestane bvo is …..
  Van het bvo is …..
  Er is op de roodkavel wel/geen ruimte over voor vergunningplichtige bouwwerken.
 6. Vergunningvrij zijn gerealiseerd: …..
 7. De stadslandbouw is ….. %,
  De stadslandbouw bestaat uit …..
  Deze wordt als volgt beheerd en afgezet …..
 8. Er is wel/geen bescherming van een archeologische vindplaats op deze kavel.
 9. Bij de kavel is wel/niet uitgeruild.
  Zo ja, wat en met welke kavel? …..
 1. De omgevingsvergunning voor het hoofdgebouw is verleend op basis van:
  • Structuurvisie
  • Bestemmingsplan 2016
  • Wijzigingsplan 2021
  • Bestemmingsplan 2022
  • Onbekend
 2. Afwijkingen
  Ik ben wel/niet door gebiedsorganisatie Oosterwold of de gemeente geïnformeerd/aangesproken over afwijkingen op mijn terrein.
  Zo ja, beschrijf wat het betreft: …..
 1. De hemelwaterafvoer is als volgt geregeld: …..
 2. De waterberging is als volgt geregeld: …..
 3. De kavelweg (en andere buitenruimteonderdelen) zijn ondergebracht in:
  ………….. (naam vereniging).
 • Het eigendom van de kavelweg is in handen van …..
 • (vereniging/verkoper/…)
 • Lever statuten aan.
 • Lever huishoudelijk reglement aan.
 • Lever de financiële afspraken aan.
 • Lever het Meerjaren onderhoudsplan aan.
 • De volgende (tijdelijke) maatregelen zijn al door de gemeente genomen om het afvalwater af te voeren:

Bij te voegen bescheiden:

 • Ontwikkelplan en goedkeuringsmail (idem voor herzieningen)
 • Anterieure overeenkomst
 • Situatietekening(en) omgevingsvergunning(en)

 

Initiatieven in kaart

Initiatievenkaart

Initiatieven in kaart

ABCD kaart

Interesse in een kavel?

Heb je interesse in bouwen in Oosterwold en wil je op de hoogte blijven van het kavelaanbod en het laatste nieuws? Schrijf je dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief.

In het handboek lees je hoe je in Oosterwold stap voor stap toe werkt naar je eigen plek en je eigen manier om te wonen, werken en leven.

Mediakit

Download hier een zipbestand met beelden ter ondersteuning te gebruiken bij het verkopen in Oosterwold.